Oorspronkelijk artikel van Cobra’s blog: “Solar System Situation Update”, gepubliceerd February 9, 2015.

Solar Systeem Situatie Update

De doorbraak fase houdt in dat de lichtkrachten niet langer zijn gefocust op alleen het weerstaan van de chimera en de cabal, maar in plaats daarvan werken aan de uiteindelijke doorbraak. Gedurende de doorbraak fase zal de sluier (veil) langzaam oplossen en de quarantaine langzaam opgeheven worden. Er zijn operaties gaande om informatie via de mainstream media (msm) te ‘lekken’, door hoog-niveau bronnen in India en Rusland. Deze lekken worden verwacht op het moment dat de chimera groep genoeg macht is kwijt geraakt over de militairen in genoemde landen.

Ons zonnestelsel heeft gedurende 26.000 jaar onder controle gestaan van het Orion / Andromeda chimera rijk en hun draco / reptillian werkers, daarmee de planeet aarde effectief in een quarantaine status houdend, het isolerend van positieve buitenaardsen.

De lichtkrachten waren gedwongen een niet-inmengingsverdrag te ondertekenen waarin is vastgelegd dat zij zich niet rechtstreeks zullen bemoeien met de oppervlakte van de planeet aarde, en dat de chimera zich eveneens niet rechtstreeks zal bemoeien met de oppervlakte.

Alhoewel dit verdrag bijzonder schadelijk was voor de ontwikkeling van de mensheid in de afgelopen 26.000 jaar, heeft het ook voorkomen dat de mensheid rechtstreeks werd ‘geoogst’ door de chimera en hun draco / reptillian werkers.

Dit is de reden waarom de agenten van de Resistance Movement geen contact opnemen met menselijke wezens op de oppervlakte van hun planeet. Dit verdrag is ook de reden waarom de reptillians niet openlijk massaal mensen als ontbijt hebben gegeten in de steden van de mensen op de oppervlakte na 1996, toen hun aanwezigheid onder de oppervlakte van de planeet enorm was, met 500 miljoen entiteiten aanwezig.

Dit verdrag is ook de reden waarom strangelet bommen niet zijn afgegaan bij veel gelegenheden. Zodra de chimera dreiging weg is, zullen de lichtkrachten zich rechtstreeks inmengen op de oppervlakte van de planeet.

De indirecte pogingen om de quarantaine te doorbreken begonnen in de 19e eeuw, toen de Pleiadians de NYMZA geheime genootschap (Sonora Aero Club) inspireerden om luchtschepen te bouwen:

http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Dellschau

Tesla had een verbinding met NYMZA en hij probeerde een ruimteschip te bouwen om naar Mars te reizen. Deze poging mislukte en daarna is JP Morgan gestopt met het financieren van Tesla.

Marconi was een student van Tesla en toen hij zag hoe de cabal Tesla mishandelde, zijn hij en een paar andere mensen (met inbegrip van de fameuze alchemist Fulcanelli) naar Zuid Amerika vertrokken waar zij in de Andes in 1937 een geheime ondergrondse stad hebben gebouwd:

http://www.bibliotecapleyades.net/tesla/esp_tesla_35.htm

Tesla, Marconi en Fulcanelli zijn allemaal leden van de Brotherhood of the Star.

De tweede Pleiadian poging om door de quarantaine te breken begon in het begin van de 20e eeuw met de Thule / Vril sociëteiten in Duitsland. Al snel namen meer gewelddadige rassen de controle over het Duitse ruimteprogramma over, wat het toppunt bereikte in de bouw van een geheime Duitse Nazi maanbasis gedurende de tweede wereldoorlog. Soort zoekt soort, en de Nazi maanbasis werd kort na het einde van de oorlog door de reptillians overgenomen, al het personeel was vernietigd.

Een meer directe poging om de quarantaine te doorbreken is gedaan op 20 februari 1954, toen president Eisenhower een ontmoeting had met vertegenwoordigers van de Pleiadians en van de Ashtar Command op de Edwards luchtmachtbasis:

http://exopolitics.org/Study-Paper-8.htm

Onder druk van de negatieve militairen is Eisenhower gedwongen om een overeenkomst met de positieve buitenaardsen af te wijzen en om daarvoor in de plaats later een overeenkomst te tekenen met negatieve Zeta en Draco rassen.

De Pleiadians echter slaagden erin om door onderhandeling met de negatieve militairen toestemming te krijgen om een geheime basis te bouwen onder Bora Bora Eiland in Frans Polynesië, onder de voorwaarde dat zijn bestaan onbekend zou blijven bij de populatie op de oppervlakte.

James Francis MacIntyre, de bisschop van LA, was aanwezig bij de vergadering op Edwards AFB en heeft de voortgang gerapporteerd aan de Jezuïeten. Er zijn foto’s en films in de bibliotheek van het Vaticaan, van Pleiadian schepen, genomen op deze vergadering. De Jezuïeten werden ook regelmatig op de hoogte gebracht door de negatieve militairen over alle technologieën die de militairen hadden gekregen van de Zeta’s en de Draco’s. Een geheim Jezuïeten ruimteprogramma is in 1956 gestart om bases op de maan en op mars te bouwen. Dit programma was niet succesvol en, ironisch, had de codenaam Marconi.

Vatican

Het echte geheime ruimteprogramma startte begin 60er jaren, toen de chimera groep toestemming gaf aan de negatieve militairen van de USA, Nato-Europese landen, de USSR en China om gezamenlijk geheime maan en mars bases te bouwen in specifiek vastgestelde gebieden. Er werd ook een geheim verdrag ondertekend tussen de cabal en het draco / reptillian / zeta complex waarmee de cabal technische ondersteuning kreeg bij de constructie van de maan en mars bases, terwijl deze negatieve buitenaardse rassen toestemming kregen om ondergrondse bases op aarde te bouwen, samen met de negatieve militairen.

Een gezamenlijke USA / USSR mars basis werd in 1964 gebouwd, en daarna uitgebreid gedurende de volgende tientallen jaren, toen meer maan en mars bases werden toegevoegd aan het programma. De belangrijkste maanbasis was gebouwd aan de andere kant van de maan en had de codenaam LOC (Lunar Operations Command).

Het totale geheime ruimteprogramma had de naam Solar Warden en topsoldaten werden toegelaten tot het programma en zij werden gehersenspoeld met het idee dat zij de aarde verdedigden tegen negatieve buitenaardsen. Sommige VN-diplomaten wisten van het bestaan van Solar Warden en zij geloofden heel naïef dat het een wereldprogramma voor de aarde was voor de verdediging tegen een buitenaardse dreiging. In werkelijkheid was het doel van het geheime ruimteprogramma om een gezamenlijke mensen / draco infrastructuur door het hele zonnestelsel aan te leggen ten behoeve van de archon invasie die in 1996 plaats vond:

https://authenticmentoring.wordpress.com/2014/08/04/how-many-whistle-blowers-does-it-take-to-expose-the-secret-space-program/

Van de kant van de mensen werd het programma aangestuurd door de ‘onheilige vier’ (Bush Sr., Henry Kissinger, Donald Rumsfeld and Dick Cheney). De onheilige vier zijn feitelijk draconians die 26.000 jaar geleden de menselijke incarnatie aangingen, en zij zijn de vier meest zichtbare draco / mensen hybriden.

Breakaway

Dick Cheney was de leider van de mars corporatie en claimde de eigenaar te zijn van de schuld die de aarde had aan de mars corporatie en aan de ‘uitbreek’ civilisatie, die de aardse werkkracht uitmelkte door het centrale bankensysteem van de Rothschild:

http://newsinsideout.com/2015/02/disclosuregate-former-congress-members-bribed-cheneys-secret-mars-program/

De lichtkrachten hebben op vele manieren geïnfiltreerd in het Solar Warden ruimteprogramma. Eisenhower, in de hoek gezet door de cabal en gedwongen om samen te werken met de negatieve buitenaardsen, formeerde enkele geheime cellen binnen het Solar Warden programma die voor het Licht werkten.

De Organisatie (voorloper van de Resistance Movement) had ook geheime teams geïnfiltreerd in het Solar Warden programma. De Organisatie werkte ook samen met positieve Andromedans die zich zeer wel bewust waren van de situatie in dit zonnestelsel.

De lichtkrachten bouwden hun eigen maanbasis in de Tycho krater en ik heb deze basis in 1983 bezocht. Het was een enorme overkoepelde structuur met een mooi zwembad erbinnen, waarvandaan ik de Aarde kon zien. Vele jaren later had ik een surreëel moment toen ik in een zwembad op aarde was, overdekt met een glazen koepel, en de maan zag opkomen. Het was toen een shock en verwardheid in mijn brein om de maan te zien opkomen door de glazen koepel waar ik eigenlijk de Aarde zou moeten zien.

Na de archon invasie in 1996 was ons zonnestelsel gevuld met draconian en reptillian entiteiten. Hun belangrijkste militaire basis was op Charon (Pluto’s maan) met vele bolwerken in de hoofd asteroïden gordel. In die periode zijn veel sleutelfiguren meegenomen naar de ondergrondse militaire bases en trauma-gebaseerd ‘mind programmed’ om tegen de Galactische Confederatie en tegen de Ashtar Command te zijn. Dit is de reden waarom veel mensen nu zo sterk tegen de Ashtar Command zijn.

Gedurende een enorm bevrijdingsoffensief tussen 1999 en 2004 hebben de lichtkrachten van de Resistance Movement, de Pleiadian, Sirian en Andromedan vloot, en de Ashtar Command het grootste deel van de draco /reptillian aanwezigheid uit ons zonnestelsel verwijderd.

CHSaturn

Na 2004 zijn de overgebleven draco / reptillian krachten sterk gaan samenwerken met de onheilige vier om de planeet Aarde te verdedigen tegen de bevrijdingsvloot van de Galactische lichtkrachten en zij hebben de Solar Warden supersoldaten gemanipuleerd tegen het Licht. Tussen 2004 en 2012 hebben de lichtkrachten dit zonnestelsel geschoond van alle draco / reptillian aanwezigheid, met uitzondering van degenen die rechtstreeks met de chimera groep samenwerkten. In deze periode opereerde Solar Warden primair vanuit twee locaties.

Submaan operaties en operaties in de Aarde orbit met X-22A, SR-33A en TR3-B submaan vehikels werden aangestuurd vanuit Peterson AFB (Air Force Base) in Colorado, wat overigens ook het hoofdkwartier is van de NORAD (radar netwerk voor UFO detectie) en Air Force Space Command:

http://www.aliendave.com/Article_US_SpaceBase_UTAH.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Peterson_Air_Force_Base

Solar System operaties werden aangestuurd vanuit de Kings Peak ondergrondse basis in Utah, waar het meeste personeel en infrastructuur naar toe waren gebracht van Area 51 en S4 toen deze locaties te bekend waren geworden.

In 2012 hebben de lichtkrachten Solar Warden afgesloten en sinds die tijd zit de cabal vast (klem) op het oppervlak van de planeet, en zij zijn nu heel sterk afhankelijk van de chimera’s (lege) beloften dat deze hen zullen redden en van de planeet afhalen om de massa arrestaties te ontlopen. Zij voelen nu dat zij gestrand zijn en beginnen zich zorgen te maken:

http://www.zerohedge.com/news/2015-01-31/what-do-they-know-why-are-so-many-super-wealthy-preparing-bug-out-locations?page=2

Sinds begin vorig jaar houden de lichtkrachten zich bezig direct met de chimera. Sinds eind januari van dit jaar, toen de fysieke strangelet en toplet bommen onschadelijk waren gemaakt, zijn zij operaties gestart om dit zonnestelsel te schonen van de laatste overblijfselen van het duister. Deze operatie heeft de codenaam MOSS (Multidimensional Operations Solar System). Deze operatie is nog steeds gaande. Belangrijke doorbraken hebben in de afgelopen paar dagen plaatsgevonden.

Na de succesvolle afsluiting van MOSS en omstreeks het tijdstip van de Event, zal openheid en eerste contact plaatsvinden en dat zal het einde betekenen van de quarantaine status voor de planeet Aarde.

 

Zie ook: https://eventnl.wordpress.com/2015/06/28/solar-systeem-situatie-update/

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in