Mogelijkheden na de Event

door Rob Potter – hoofd van de PFC Leadership Groep

De volgende informatie is gepresenteerd als een MOGELIJKE serie van gebeurtenissen gebaseerd op insider informatie en het is niet gebracht als feitelijke plannen of resultaten van de Event. De mensheid als geheel zal onze toekomst vaststellen en de mogelijkheden zijn eindeloos!

De plotselinge drastische veranderingen van de Event zullen onrust bij sommigen teweegbrengen en opluchting bij anderen. Bij velen kunnen we het huilen en tandenknarsen verwachten, maar we zijn sterk en we moeten de stukjes oppakken van onze verbrijzelde geloven en realiteiten. We kunnen ze weer bijeen brengen in de werkelijke pure expressies van liefde en schoonheid, wat een reden voor geluk zal zijn.  Er wordt verwacht dat veel van de oude programma’s van angst voor veranderingen zullen blijven in veel van de reacties van de mensen. Heb geen angst of apathie hierbij, want de overwinning van Licht is verzekerd en de bevrijding van onze planeet van tirannie is een reden voor een viering! Wij als een gehele planeet zullen een schitterende nieuwe eeuw naar voren brengen, nog nooit eerder gezien in deze wereld sinds zijn creatie!

Militaire Aanwezigheid

Hopelijk zullen de militairen kort na de arrestaties in staat zijn om zich terug te trekken en de tijdelijke staat van verwarring zal eindigen.  De militairen en politie kunnen in het begin een toegenomen aanwezigheid laten zien, maar er zullen orders zijn om geweldloos te blijven. Met wetsoverschrijdingen zal worden afgerekend. Wij hopen dat de bevolking minder geneigd zal zijn tot overreactie en paniek als de elektronische afscherming, de cabal en de angstmachine van de media niet meer operationeel zijn. Jullie hulp in dit proces is van vitaal belang!

Werk en Leiderschap

De bevolking van de wereld zal worden bemoedigd om terug aan het werk te gaan, terwijl de plannen tot herstel van de leiding van de mensen voor de mensen en door de mensen in rap tempo doorgaan. Er zullen hoogst waarschijnlijk nieuwe verkiezingen zijn binnen een korte periode. Echter, voor de keuzes van leiderschap zal niet worden betaald en het verkiezingsproces zal juist zijn, transparant in zijn redelijkheid en eerlijkheid. Het kan nodig zijn dat jullie feitelijk bijeenkomsten bijwonen om te leren over wie en wat, en voor wie je gaat kiezen. Waarom zou iemand alleen op de knop drukken omdat ze de klank van een naam leuk vinden?

Banken

Nadat de banken weer open zijn zal iedereen nog steeds zijn geld hebben. Criminelen en bankiers en de grote jongens aandelen manipulatoren zullen merken dat zij geen geld hebben! Deze triljoenen dollars zullen worden gebruikt voor goede zaken. Er zijn plannen dat er wereldfondsen worden ingesteld om ervoor te zorgen dat er kleding, onderdak en voedsel voor werelds daklozen zal zijn. Voor de ouden, zieken en zorgbehoevenden zal als eerste worden gezorgd. De verkeerd geplaatste kinderen en de ongewensten van de wereld zullen liefdevolle families vinden en er zullen plaatsen zijn voor heling en verzorging voor degenen die hebben geleden onder het oude valse regime van de wereld.

Wetenschap

De wetenschap zal het deksel blazen van de onderdrukte ideeën en verkeerde begrippen van fysica, en we zullen de waarheid leren over wat heeft plaatsgevonden in de ruimte. Wetenschapsbeheer zal vaststellen welke technologieën schadelijk en giftig zijn en deze zullen worden uitgebannen. Alternatieve oplossingen zullen worden uitgezocht en gekozen door degenen die het best geschikt zijn voor deze taak. Vele carrières zullen eindigen en enorme veranderingen in de werkkrachten van de wereld worden voorzien.

Nieuwe Technologieën

Nieuwe technologieën zullen worden vrijgegeven die niet alleen vrije energie zullen creëren, maar ook geavanceerde communicatiebronnen wereldwijd. Satellieten zullen opnieuw worden gepositioneerd en ruimtepuin zal worden opgeruimd. Wonderschone geheimen van de natuur zullen worden vrijgegeven om vele ziektes te genezen. De waarheid van waarom we ziek worden en hoe onze gedachten onze realiteit creëren zal openlijk worden geleerd, de oorzaken van vele ziektes en gebreken in onze gemeenschappen zullen onmiddellijk worden uitgeroeid, en velen zullen snel een eind vinden van pijn en lijden.

Water

Wij zullen de elementen van de aarde reinigen en het water en de lucht zal worden geschoond en geheeld. Enorme waterprojecten zullen beginnen. Dammen zullen worden verwijderd en het water zal stromen zoals de natuur dat heeft bedoeld. Grote ontziltingsgebieden zullen worden aangelegd en de woestijnen zullen worden geïrrigeerd, en de mensheid zal nooit meer honger of dorst hebben.

Verandering

Oude en nutteloze technologieën zullen worden recyclet terwijl wij duurzame en levensvatbare omgevingen creëren die in harmonie zijn met de natuur en onze levensstromen. Na verloop van tijd zullen de mensen zich realiseren dat het tijd is om bezig te zijn en deel uit te maken van de oplossing. Vele individuen zullen letterlijk exploderen van creativiteit en verwacht wordt dat de vooruitgang heel snel zal zijn.

Voedselproductie

Giftige voedselfaciliteiten zullen worden omgevormd om te voorzien in gezonde lokale zaken voor de gemeenschap. Genetisch veranderd voedsel zal worden vernietigd. Monsanto en andere bedrijven zullen worden gesloten en er zal worden opgetreden tegen degenen die daar verantwoordelijk waar. Er zullen geen insecticiden of pesticiden worden toegestaan. De verschrikkelijke behandeling van dieren in slachthuizen zal tegen de wet zijn en de mensen zullen leren over de fouten in hun manieren, en uiteindelijk zal de planeet vegetarisch worden. De leeuw zal samen met het lam liggen.

Handelsverenigingen

Beroepsgroepen en unies in de verschillende technologische ambachten zullen waarschijnlijk wereldwijd worden ingesteld om aan de slag te gaan met andere middelen, in het licht van de immense vrijheid van informatie die naar voren zal komen. Als de onderdrukte vormen van communicatie en energietechnologieën vrijelijk voorhanden zijn zal er een noodzaak zijn voor hoofdsysteemanalyses en daaruit voortvloeiende actieplannen. Civiel engineering zal doorslaggevend zijn om de aarde terug te brengen in zijn oorspronkelijke staat. Enorme alternatieven voor transport zullen beginnen en het resultaat zal zijn schone lucht en minder stress voor de gehele planeet. Wij zullen ons collectief realiseren dat wij de stewards zijn van de aarde, en de cultuur zal dramatisch verschuiven om dit geboorterecht en verantwoordelijkheid te vertegenwoordigen.

Nieuwe Banen

De enorme veranderingen die nodig zijn om onze wereld duurzaam te maken, niet-giftig en levensvatbaar, zullen een volledige verandering van onze gemeenschap zoals we die kennen noodzakelijk maken. Veel bedrijven en banen zullen verdwijnen en sommige daarvan zullen in een flits weg zijn. Financiële assistentie zal worden gegeven aan degenen die misplaatst zijn. Verdeling van banen zal een topprioriteit zijn om de mensen ervan te verzekeren dat zij een kans hebben om hun medemens tot dienst te zijn op een veilige en productieve manier. Het volume van nieuwe en humanitaire projecten zal zo enorm zijn en zo verreikend, dat niemand zal achterblijven zonder iets te doen te hebben.

Religies

De wereldreligies zullen zware repercussies krijgen als de waarheid van de leraren die zij claimen te vertegenwoordigen is vrijgegeven. De spirituele kern van deze boodschappen zal intact blijven als de openbaringen van liefde, waarheid, harmonie en vrede die zij werkelijk zijn. De ware essentie van de spirituele openbaringen zal worden uitvergroot. Het dogma, dodenrituelen en controleaspecten van de religies zullen worden tentoongesteld als de weerzinwekkendheid die zij zijn. Dit zal de oorzaak zijn van veel wanhoop onder de massa’s van de gelovigen die niet een werkelijke relatie met het licht binnenin hebben. Dit kan niet worden voorkomen, aangezien de schepper nooit de intentie had voor welke man, priester of boek dan ook om een doorgeefluik te zijn van het levende woord van God dat bestaat in ieder van ons.

Degenen die ernaar hebben gestreefd om hun zelf aangewezen posities van autoriteit als ‘religieus leider’ te exploiteren om te profiteren van macht en faam, zullen hun dominantie snel zien eindigen. De echte en ware essentie van de oude lessen zal worden ververst als de decepties en onwaarheden van de priesterschappen zijn tentoongesteld voor wat ze hebben gedaan. Hun onderdrukking van oude rollen en de werkelijke mening van de grote leraren zal worden uitgelegd in hun ware vorm. De grote boodschappen van wijsheid van het oude en het recente verleden zullen naar voren worden gebracht. De afstamming van Licht en Liefde die intact is gebleven en verborgen, zal nu doorgaan te floreren in het licht van de nieuwe dag van vrijheid.

Er zullen nieuwe tempels worden gebouwd om onderdak te geven aan de geavanceerde wetenschap van spirituele groei. Glorieuze plaatsen van schoonheid kunnen zich manifesteren waar wezens weer samenkomen en God aanbidden. Dit zullen niet de religies zijn of de seculaire cults die ernaar zoeken te verdelen en andere mensen te vernietigen door ze andere zienswijzen op te dringen. Het spel van manipulatie zal worden tentoongesteld en niemand zal in staat zijn om zichzelf boven andere te plaatsen om ze te controleren. Werkelijk spiritueel leiderschap zal worden bewezen door degenen die voorbeeldlevens hebben in balans met zichzelf, de natuur, en de wereld om hen heen.

De pnschuldige en oprechte zoekers en volgers van de gevarieerde geloven zullen moeten leren en groeien om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen spirituele groei en niet te leunen op anderen om hen te vertellen wat ze moeten geloven. De meeste van de onschuldige oprechte volgers zijn oprecht en hebben een pure wens om goed te doen en deze acties zijn de kracht geweest die de priesterschappen levend heeft gehouden voor zo’n lange tijd. De gehele mensheid heeft veel geleerd op de manier van de waarheid door de seculaire religies, ongeacht de kwaadaardige perversheden door priesters. Zelfs de priesterschappen zelf zijn gevuld met onschuldige slachtoffers van valse informatie en concepten. Er zullen grote stappen worden genomen in het proces van spirituele groei en deze zullen openlijk en vrij aan de hele wereld worden verteld.

Grenzen

Dit kan moeilijk zijn voor sommige mensen die compleet zijn geprogrammeerd door angst en een gebrek aan begrip dat we allemaal een zijn, maar er zullen geen grenzen zijn. Direct na de Event zullen grenzen en checkpoints neergehaald worden. Er zal geen restrictie op wie dan ook in de wereld zijn om ergens naar toe te gaan. Want niemand bezit de aarde en er zijn geen lijnen getrokken, behalve op kaarten en in het gelimiteerde denken van mensen. Geen TSA mishandelingen meer en je kunt je schoenen aanhouden. Als dit te radicaal voor je… sorry, maar je zult ermee moeten leren leven. Het is een van de grote leugens en programma’s om mensen van elkaar gescheiden te houden en in angst, en hier komt een einde aan.

Wetten

De makers van wetten creeerden de brekers van wetten en de meeste wetten die zijn gecreeerd onder het valse politieke systeem zullen worden herroepen. Het gewoonterecht dictaat zal worden geintroduceerd in de gemeenschap en geleerd in een verse nieuwe vorm en zal een reden voor plezier zijn. De gevangenissysteem zullen eindigen zoals zij nu bestaan en de meeste mensen zullen onmiddellijk worden vrijgelaten. Sommige gevangenen zullen begeleiding nodig hebben en zij zullen worden gerehabiliteerd. Programma’s om ze opnieuw in de gemeenschap op te nemen nadat zij zijn geheeld van hun destructieve neigingen, zullen door iedereen welkom worden geheten.

Geldsysteem

De financiële wereld zal zulke dramatische veranderingen zien dat het een zucht van opluchting zal zijn voor iedereen en overal. Behalve wellicht voor degenen die oneerlijk zijn geweest ten koste van anderen. Aandelenmarkten zullen voor altijd gesloten zijn en ondernemingen zullen gedwongen worden om hun aandelen terug te kopen. Vele ondernemingen en de meeste banken zullen ophouden te bestaan in hun huidige vorm. Er zullen geen credit cards meer zijn.

Een open, eerlijk en transparant financieel systeem dat kan terugvallen op echt goud is de eerste stap. Dan, als de idiotie van geld op zichzelf is tentoongesteld en het succes van het universele economische systeem is geïmplementeerd, zullen de mensen genezen. Als we de echte relatie met het financiële leven zullen leren kan het feitelijke gebruik van geld mogelijk worden vervangen door een krediet systeem. Dit betekent dat je geen geld hoeft rond te dragen. Dit is niet de NWO (New World Order) versie van controle aangezien dit een open gemonitord systeem zal zijn en schenders zullen onmiddellijk van hun posities van verantwoordelijkheid worden geschrapt. Het zal niet worden toegestaan om het nieuwe systeem te manipuleren. Hopelijk zullen ten tijde van zijn implementatie de meeste mensen zijn geheeld van de oude manieren die de ziekte creëerden van wens naar materiële welvaart. De angst voor gebrek en onveiligheid die de ziekte van diefstal en hebzucht heeft voortgebracht zal zijn geheeld.

Belastingen

De belastingstelsels van de wereld, die een andere vorm zijn van onderdrukking en controle om de mensen van de aarde te verdrukken, zullen heel snel na de Event zijn uitgeroeid. Zij zijn gebruikt om onze vernietiging te financieren en de fondsen zullen voor een beter gebruik worden ingezet na de Event. Er zijn plannen om een verkoopbelasting te hebben op alle nieuw gekochte items. Er is gesuggereerd dat dit rond de 15% zal zijn maar dit zal verder worden uitgewerkt en overeen gekomen als we verder gaan met deze veranderingen. De mensheid zal zich realiseren dat het echte doel van het leven niet is het accumuleren van fysiek goud, maar in het realiseren van het alchemistische proces van het zichzelf veranderen in instrumenten van goddelijke wil en liefde. Door anderen te helpen en dienen naar het geluk en succes van de gemeenschap zal worden gezien dat we het allemaal als een behalen.

Nieuwe lonen

Er is een sterke mogelijkheid dat er niet langer grote verschillen zullen zijn in financiële vergoedingen. Met andere woorden, er kan een limiet zijn op hoeveel een persoon mag verdienen in relatie tot een ander. Het dient niet de wetten van balans om iemand in het ene deel van de wereld 2000 maal meer te laten verdienen dan wat anderen verdienen voor hun tijd. Op dit moment loopt het verschil tussen verdiensten in sommige gevallen tot in de miljoenen!

Ongelimiteerde Overvloed

Innovatie en welvaart en overvloed zullen worden bemoedigd en gevierd. Er zullen geen limieten zijn op luxe en kwaliteit. Kunst en muziek, wetenschap en onderwijs zelf zullen volledige paradigma verschuivingen zien, en dit zal een gevoel van doel en hoop voor de wereldpopulatie creëren.

Er zijn alleen wat mogelijke scenario’s die zich kunnen ontwikkelen na de Event. Veel van deze mogelijkheden en voorgestelde veranderingen kunnen vele jaren nodig hebben. De statements hier zijn niet beoogd om verklaringen van plannen voor de nieuwe gemeenschap te zijn. De hier gepresenteerde ideeën mogen door sommigen als fantasie worden gezien, en paradijs voor anderen, en zelfs de hel op aarde voor enkelen. Onze intentie is niet om te dicteren wat zal gebeuren maar om jullie voor te bereiden voor sommige van de MOGELIJKE veranderingen die kunnen plaatsvinden. Bepaalde aspecten van het artikel hierboven zullen wellicht verdwijnen. De exacte details en tijdslijnen voor deze verwachte veranderingen is onbekend en dit artikel is gebaseerd op jaren van studie en voorbereidingen voor de overwinning van het Licht!

Het centrale thema is dat er de mogelijkheid zal zijn voor een totale verandering en modellering van de hele werelds sociale, politieke, financiële, educatie infrastructuur. De mogelijkheden zullen eindeloos zijn en uitbreidbaar, en het enige voorbehoud zal zijn dat we geen schade doen aan de aarde, leven, anderen of onszelf, in dit proces. We zullen werkelijk vrij zijn van tirannie en in staat zijn om onszelf openlijk te uiten zonder angst. De wereld zal werkelijk floreren als we stappen in onze magnifiekheid en potentieel als oneindige wezens van liefde en licht. Moge deze nederige visie dienen als een inspiratie en een katalysator voor verandering en mogen jullie worden geroepen van binnenuit om JULLIE VISIE VAN DE NIEUWE GEMEENSCHAP te delen!