Geplaatst op Prepare for Change: Hieronder vind je de notities van Cobra’s Ascentie Conferentie in Taipei op 11 en 12 maart 2017, geschreven door Peter Reed (dupres@mac.com). Cobra heeft ermee ingestemd dat deze notities worden gepubliceerd. Dank aan Peter die het PFC toestaat om deze notities te publiceren. https://www.facebook.com/peter.reed.9022/posts/10155083491574799
———————————
Peter Reed: De foto hieronder “Cobra Tandem” is in Jialeshui, Taiwan, genomen op de dag dat ik de notities aan Cobra stuurde om ze na te kijken. Dit is synchroniciteit op zijn best!

Het volgende bevat de hoofdaspecten van mijn notities en van mijn geheugen van de Cobra Ascentie Conferentie die ik in Taipei bijwoonde op 11 en 12 maart 2017. De conferentie was veel meer dan wat ik mij voorstelde of verwachtte, en ik deelde aan het einde met iedereen dat ik in mijn leven in veel spirituele ‘rabbit holes’ ben geweest, en dat Cobra’s leringen in deze conferentie werkelijk voelden als de diepste, meest relevante, en meest belovende in het vervullen van mijn eigen persoonlijke ascentie traject, evenals dat van onze planeet.

Elk woord of frase in cursief is van mijn eigen “innerlijke standing” om te helpen het fantastische materiaal dat Cobra presenteerde te verduidelijken of in context te plaatsen, of simpelweg omdat ik mij het woord of de frase die Cobra gebruikte niet herinnerde of duidelijk hoorde. Ik heb ook de vrijheid genomen om wat van zijn materiaal te parafraseren om dezelfde redenen.

Cobra heeft ermee ingestemd dat deze notities aan het publiek worden vrijgegeven.

De woorden die hier zijn uitgedrukt zijn zo dicht bij de essentie als mijn gehoor en schrijven het materiaal dat Cobra aan ons presenteerde konden verwerken. Veel van de info (met uitzondering van sommige van de meditaties / visualisaties die hij ons leerde die ik hier niet heb opgenomen) kan op Cobra’s website worden gevonden, samen met zoveel meer materiaal. Echter, van iets dat Cobra tegen ons zei en van mijn eigen “innerlijke standing” en gevoel, is dat dit materiaal is dat heel heilzaam voor ons kan zijn om nu te horen, voor onze bevrijding, en voor de bevrijding van de planeet. Zoals je wellicht voelt, evenals ik dat doe, zijn wij heel snel naderbij aan het komen bij de drempel van de compressie doorbraak die de Event zal triggeren. Ook van wat Cobra zei en van mijn eigen gevoel is dàt wat achter Cobra’s woorden en materiaal zit; een transmissie van energie van de 70 miljoen wezens in de Resistance Movement. Deze transmissie van energie kon worden gevoeld als je Cobra op de conferentie hoorde spreken. Moge dat wat hier is gepresenteerd van dienst en waarde voor jou zijn.

Liefde en Zegeningen, en Overwinning van het Licht!

… Peter Reed

Overzicht van de ascentieproces tijdlijn

Wij zijn in deze tijd geboren om de verwijdering van alle duister te faciliteren. Ons ascentieproces, zowel persoonlijk als planetair, is ook een galactisch proces, en het maakt deel uit van de “grote zuiveringsprofetie”. Elke 225 miljoen jaar completeert onze galaxy een rotatie, en naar schatting elke 26.000 jaar straalt een super golf of puls vanuit zijn centrum. Wij zitten in de initiële fase van deze puls die in basis de primaire anomalie schoont, de bron en oorzaak van al het duister. Het tijdslijn raam van 50 jaar voor deze schoning van de primaire anomalie en de bevrijding van onze planeet waar wij in zitten, loopt van 1975 tot 2025. In 1996 was er een enorme terugval door de archon invasie door het Kongo portaal in Afrika, waardoor veel duister en negativiteit infiltreerde. Echter, op 17 mei 1998 was er een significante ommezwaai bereikt die veel van deze negativiteit schoonde.

En toen, tijdens de zoneclips op 26 februari, bereikten wij een kritieke massa met de wereld meditatie – die de verwachtingen overtrof – en die resulteerde in een meer significante omkering van deze archon invasie, en schoning van de primaire anomalie door ons hele zonnestelsel.

Het lichaam van de Yaldabaoth, wat de energetische vorm is die de duistere anomalie beschrijft die bestond in het plasma van ons zonnestelsel, is volledig opgelost. Nu bestaat alleen nog het hoofd van Yaldabaoth dat onze planeet omringt. Dit markeert het begin van de tweede fase van ons ascentieproces. Ons persoonlijke ascentieproces bestaat uit de activering van ons lichtlichaam en volledig gevuld worden met onze IK BEN aanwezigheid. De Pleiadians zijn hier om ons hierbij te assisteren, evenals bij onze planetaire ascentie.

Cobra ging toen over tot een korte uitleg van de producten die hij voor verkoop beschikbaar had om ons te helpen bij onze inspanningen in het realiseren van onze bevrijding, en beschreef kort hoe elk ervan ons op specifieke manieren kan helpen. Daar waren getachyoniseerde Cintamanistenen bij en andere speciale kristallen, stenen en producten. (Meer is beschikbaar via zijn website, zie ook http://tachyonis.org/)

Toen volgde een geleide meditatie:

“Ontspan je lichaam en adem diep in je plasma lichaam … en adem langzaam volledig uit. Adem nu in je energielichaam … en adem uit. Adem langzaam in je astrale lichaam … en blaas volledig uit. En adem nu in je emotionele lichaam … en ontspan en adem uit.

Ik ben een wezen van Licht … Wij zijn een wezen van Licht … Wij zijn een wezen van Licht, en verbinden en creëren met alle andere punten van Licht. Wij zijn allen … (?) punten van Licht en wij bevestigen dit nu. Alle 100 miljard sterren in onze galaxy zijn verbonden met de Galactische Centrale Zon. Elke ster stuurt Licht naar ons zonnestelsel. naar onze Zon, en naar onze planeet. Wanneer de galactische profetie gecompleteerd is, zal alleen Licht overblijven. Wij zijn allen Een Galactisch Wezen van Licht.”

(Dit was een krachtige meditatie en ik voelde het diep in mijn hart en emotionele lichaam terwijl de tranen in mijn ogen sprongen.)

Korte geschiedenis en overzicht van plasma

Miljarden jaren geleden heeft het galactische centrale ras zich door onze galaxy uitgebreid en creëerde “lichtsteden” in de vorm van pulsars …. geplaatst in Fibonacci sequenties en gouden ratio’s die elke terug oriënteerde naar de Galactische Centrale Zon. Onze galaxy is 100.000 lichtjaren groot (licht heeft deze tijd nodig om het te doorkruisen). Ons zonnestelsel is geplaatst naast een “galactische snelweg” of plasma filament via Sirius, die fungeert als een portaal rechtstreeks naar onze Zon, die ook een portaal is, dus er is geen enkele “tijd” nodig  om zo ver te reizen. Het galactische centrale ras overziet nu de bevrijding van ons zonnestelsel en onze planeet. Een grote plasmawolk omringt ons zonnestelsel, en de chimera groep gebruikt dit om hun plasma anomalie (duister) erbinnen te verbergen (dit is nu aan het oplossen zoals eerder aangegeven). Toen de vele engelen en galactische wezens door ons zonnestelsel reisden raakten zij gevangen binnen deze anomalie. Dit is precies hoe en de reden waarom velen van ons hier nu zijn! (uitroep van mij)

De drie vormen van materie zijn: vast, water en gas. Wanneer een specifiek gas is verhit tot een extreme wordt het een ionisch gas, dat immense hoeveelheden energie bevat – wat plasma is. De ongelooflijke overvloed van kosmische plasma filamenten door onze galaxy houden de sleutels tot vrije energie. Plasma wordt in onze wereld zichtbaar gemaakt in de vorm van bliksem en de aurora borealis. Etherische plasma bevat ook een enorme hoeveelheid informatie. Reacties en emoties nemen toe in plasma in onze pijnappel en hypofyse chakra’s en zijn doorgestuurd naar de fysieke laag en worden “onze” realiteit. (Ik denk dat het daarom is waarom gevoelens en emoties een belangrijke rol spelen in het manifestatieproces en hoe wij onze realiteit creëren.)

De cabal heeft een scalar plasma netwerk in het brein geplaatst (vergelijkbaar met computer softwareprogramma’s?) om onze toegang tot hoger bewustzijn te blokkeren. 95% Van alle ziekten is gecreëerd als een resultaat van dit negatieve plasma netwerk. Antizwaartekracht plasma aandrijving kan een brug of een portaal maken tussen het fysieke en niet-fysieke, en dus is er geen “snelheid, zwaartekracht, of feitelijke massa” betrokken. Dezelfde “metafysica” zijn gebruikt in de plasma staande golf die elektronen door de ruimte verstuurt, wat is wat Tesla ontdekte … en hij creëerde apparaten die elektronen konden versturen (elektriciteit) zonder het gebruik van draad. Hij en zijn uitvindingen zijn door de cabal gekaapt.

Nieuw Atlantis Energie Grit

Oorspronkelijk was de evenaar van de Aarde gelokaliseerd op een andere plek rondom de Aarde, gaand door de noord Atlantische oceaan door het continent Atlantis dat in die tijd bestond, en neer door Zuid-Amerika door Peru en Chili. De Atlantis poolverschuiving, die door technologie was gecreëerd, verschoof de evenaar tot waar het vandaag is. In de tijd is het leylijnen systeem gekaapt door de duistere krachten. Het Nieuw Atlantis project is in de 17e eeuw gestart door bepaalde individuen inclusief St. Germain, die Francis Bacon was in die incarnatie, (wiens codenaam Shakespeare was) om het energiegrit terug te claimen voor de Lichtkrachten. Het boek met de titel “A Work Unfulfilled” gaat over dit project.

Antarctica is een sleutelpunt in dit nieuwe energiegrit, waar de cabal overblijfselen verbergt van civilisaties uit het verleden, evenals intel die deel zal uitmaken van de disclosure in de (nabije) toekomst. Dit is een reden waarom de Nazi’s veel land hebben gekocht en dit gebied hebben bezet. Andere sleutelplaatsen zijn de Golf van Eden (Saoedi-Arabië), Ceylon, en de Amazone rivierdelta. Veel van deze overblijfselen liggen onder ondiep water en zand.

De zaken zijn vooruitgegaan tot de mate dat de cabal heel erg bang is voor de moederschepen (Galactische Centrale Ras). De meest krachtige radarstations van de cabal voor het monitoren van buitenaardse activiteit staan in Maui en Diego Garcia Eiland. Echter, de moederschepen kunnen niet worden gedetecteerd als gevolg van hun plaatsing binnen de plasma wolk. (Dezelfde technologie verbergt veel buitenaardse schepen in wat lijkt te zijn lensvormige en andere wolkenformaties.)

Noord Taiwan bevat het grootste ondergrondse project van de (galactics -en aardse-) Lichtkrachten (60 km x 100 km) wat 1 miljard Pleiadians kan huisvesten, en is uitgebreid om er 3 miljard te kunnen huisvesten. Het heeft teleportatie apparaten en 1000 ton goud. Op 16 juli 2016, ten tijde van de ascentieconferentie hier in Taiwan, was er een enorme energiedoorbraak voor de planeet. Dit gebied is een heel strategisch punt in het energiegrit en helpt heel erg bij de compressie doorbraak voor de planeet, met de hulp van de Dragon familie. (Bij mijn eerste reis hier, voor de conferentie, kon ik de Lichtenergie van dit gebied voelen en zien, heel tastbaar in de harten en ogen van de prachtige Taiwanese Lichtwerkers.) De Dragon familie gaat terug naar het eind van de Ming dynastie, toen de Manchurians in Mongolië (van de Ching dynastie, die niet Chinees waren) naar China kwamen. De oorspronkelijke Ming was een militante evenals een spirituele familie en ging ondergronds en migreerde naar Taiwan.

De jezuïeten en Rothschilds creëerden de opium oorlogen om de spirituele vooruitgang van de Chinezen te onderdrukken. Na de tweede wereldoorlog infiltreerden andere Dragon families de Chinese gemeenschap. Dus de hedendaagse Dragon familie is verbonden met deze ondergrondse basis in Noord Taiwan en is heel actief bij de bevrijding van onze planeet, op veel niveaus. De Taiwanese (Anthem Chang, oprichter) in Taipei heeft een behoorlijk grote groep Lichtwerkers voortgebracht om onze bevrijding te helpen.

https://www.golden-ages.org/

Wij, op de oppervlakte van de planeet, zijn triggers voor de COmpression BRAekthrough (compressie doorbraak) en helpen om het Cintamanigrit op de planeet te vestigen. Plasma energie (tachyons) bestaat in en vloeit door deze stenen en helpt om het Licht te sturen en te gronden in de Aarde. De Agarthans hebben gevraagd om de Cintamani stenen in grotten te brengen … hoe dieper, hoe beter, om vortexen te genereren en engelachtige wezens te verankeren. Zij helpen ook om het plasma te zuiveren en Yaldabaoth’s hoofd te verwijderen van rondom de oppervlakte van de planeet. Een ander resultaat van onze wereldmeditatie bij de laatste zoneclips; 4 van de 5 Godinnenvortexen in Syrië waren bevrijd.

Voordat wij naar hoger bewuste staten kunnen gaan moeten wij onszelf verwijderen van het duister … onszelf verwijderen van de primaire pact – wat contracten zijn die wij maakten toen wij incarneerden – … en dus moeten wij onze soevereiniteit herclaimen en weer vrij worden. Deze contracten zijn geregistreerd in het lichaam, evenals in het hoofd, en zo moeten wij deze contracten niet van een persoonlijkheidsniveau verwijderen, maar van een zielsniveau.

Een manier om onze soevereiniteit terug te bekrachtigen  is door het volgende te herhalen:

“IK BEN, in de naam van mijn IK BEN aanwezigheid.
IK BEN in de naam van de Lichtkrachten …
Ik verbreek en maak ze nietig, al mijn contracten met de duistere krachten, en ik verklaar en commandeer om alle consequenties en contracten van verleden, heden en toekomst te verwijderen.”

Etherische Implantaten

Een van de belangrijke contracten waar wij mee instemden was om te worden geïmplanteerd. Cobra legde wat uit over de dynamica van wat een implantaat is. Alles in het universum is een torus, ofwel de dynamica van alle energie kan worden vertoond als een torische vorm, zoals een donut, waarbij de energie in en uit van bodem tot top spiraalt… alles van galaxies, de Aarde, ons lichaam en implantaten. De natuur van een etherisch implantaat is van een zwart gat dat negatieve energieplasma aantrekt. Na de Event zullen deze implantaten zijn verwijderd (zoals de bron van negatieve anomalieën en plasma zal zijn opgelost). Tot dan zijn er wat methoden en meditaties om hun negatieve effecten te verwijderen. (Een methode is beschreven door “Freddy Ground Crew” op Untwine’s blog,  http://recreatingbalance1.blogspot.com/?m=1, enige jaren geleden.) Cobra gaf voor de allereerste keer vrij een (krachtige) methode genaamd ‘Implant Crystal Removal’, (wat met al mijn inspanningen met implantaten heel effectief voelt voor het minimaliseren van hun negatieve effecten, of ze mogelijk oplossen).

De hypofyse en pijnappel chakra’s

De hypofyse en pijnappel chakra’s zijn verbonden in het gebied in het midden van het hoofd. Zij verbinden ons fysieke lichaam met hoger elektromagnetische velden, frequenties (en dimensies). De cabal heeft heel strategisch en succesvol manieren geïmplementeerd die de pijnappel en hypofyse chakra’s en klieren verzwakt, dus onze verbinding blokkerend met ons hogere zelf en de hogere staten van bewustzijn. Zij reguleren ook het immuunsysteem, de andere chakra’s, evenals onze emotionele en mentale lichamen en hebben het vermogen om het verouderingsproces om te keren. In essentie, zij verbinden ons fysieke lichaam met onze ziel. Er zijn methoden om ze te heractiveren, waarvan een is het gebruik van colloïdaal goud. Cobra gaf ons toen een methode / meditatie voor het activeren van de hypofyse – pijnappel chakra’s.

IK BEN aanwezigheid

Wanneer wij stellen en aanroepen de IK BEN aanwezigheid, zijn wij de aanwezigheid van het Zelf aan het bevestigen. Het is niet fysiek of mentaal, het is puur Licht, en het is onze innerlijke wezenlijke ziels Zijn, het hebben van absolute macht. Een persoon met volledige IK BEN aanwezigheid en volledig bewustzijn zou de planeet kunnen bevrijden. Het is ons dimanten Lichtlichaam (Merkaba) en heeft dezelfde geometrische vorm als onze Aarde, de Moederschepen, sterren en galaxies. Het kan worden gebruikt voor intergalactisch reizen evenals voor bescherming. Een manier om deze vorm van Lichtvehikel te zien is een verticaal uur glas vorm (red: zandloper) met inkomende energieën van de top en bodem (Noordpool en Zuidpool) samenkomend in het centrum (hart). In toevoeging is er een horizontale schijf gevormde vorm die roteert met de snelheid van Licht rondom het centrale conversiepunt. (Ik zal een diagram van deze vorm posten in de toekomst, met Cobra’s toestemming.) Er is een proces dat ons Lichtlichaam activeert waarbij de IK BEN aanwezigheid samengaat met het fysieke lichaam door de ascentiekolom. Het proces bevat het aanroepen van deze aanwezigheid door het stellen van het volgende: “Ik roep op de Pilaar van Puur Wit Licht om op mij neer te dalen en om mij heen te vormen. Ik roep op de Aanwezigheid van de IK BEN DIE IK BEN om met mij te verbinden en te versmelten.”

Dit is de core van ons individuele ascentieproces en kan op elk moment worden aangeroepen.

Galactische Straal Initiatie

Cobra nam toen wat tijd om te spreken over de verschillende Galactische Stralen en opgestegen meester straalinitiaties waarvoor wij ons konden aanmelden, die zouden worden gegeven buiten de tijd die was toebedeeld aan de conferentie. Wij konden ons inschrijven voor een totaal van drie. Elke straal had een specifieke corresponderende kwaliteit van initiatie die hij aangaf. Hij sprak ook over wat er plaats zou vinden en hoe wij het met de initiatie moesten toepassen bij onszelf, en ook hoe het twee maal per dag in de praktijk te brengen.

Tweede dag – Manifestatie

Cobra sprak over het manifestatieproces en over hoe de Rothschilds het gebruikten om aan de macht te komen en in basis de planeet te controleren. Wij moeten volledig eerlijk met onszelf zijn en genoeg bewustzijn hebben in onze levens om te zien hoe en waarom wij kiezen wat wij kiezen … anders worden onze besluiten verstoord en onze levens kunnen worden omgeleid van onze werkelijke doelen. Een voorbeeld zou zijn dat als een man goedkeuring wil hebben van zijn vader kiest hij ervoor om medicijnen te studeren om een dokter te worden. Uiteindelijk, later in zijn leven, realiseert hij zich dit en kiest ervoor om iets totaal anders te doen … iets wat in de eerste plaats zijn hart werkelijk wil doen. Onze angsten kunnen ook onze macht verstoren en remmen om te zien en te kiezen wat wij werkelijk willen manifesteren, wat het hierboven gegeven voorbeeld duidelijk laat zien. Angst kan alleen manifesteren met gebrek aan eerlijkheid.

Er zijn drie eenvoudige stappen in het manifestatieproces: 1 = Besluit, 2 = Wil / Aanroeping, 3 = Actie. Elke gedachte en elke actie creëert rimpelingen door het oneindige veld van bewustzijn. Wij zijn veel machtiger dan wij ons realiseren. Degenen die de meeste IK BEN aanwezigheid hebben weten deze waarheid. Onze IK BEN aanwezigheid straalt de energie van ons geloof uit. Onze gedachte filtert deze energie met bepaalde frequenties en wordt dan gefilterd door onze emoties, en manifesteert zich dan uiteindelijk als fysieke realiteit. Ons geloof kan de wereld veranderen. Wij vormen realiteit op deze planeet en wij hebben sterke krachten die ons helpen – boven en onder de planeet – dus wees niet bang om te vragen wat je werkelijk wilt.

St. Germain zei “Vraag, en je zult ontvangen”.

Besluit is veel effectiever als het komt van onze IK BEN aanwezigheid. Wij moeten kristalhelder zijn en consistent over wat wij willen, en niet dwalen in ons denken. Het is het waard om wat tijd te gebruiken om helder te worden. De cabal leidt ons af door ons te laten denken dat het egoïstisch is om te weten wat wij willen en ervoor te werken. Na de Event zal manifestatie veel sneller plaatsvinden – onmiddellijk in 5D.

Aanroeping en Wil betrekt het gebruik van onze emoties erbij om de energiegolf te voeden, evenals voorstelling en visualisatie van de specificaties en details van wat wij willen. Ernaar uitkijken, maar er niet door geobsedeerd zijn en feitelijk “laat het gaan”. En wat er ook gebeurt, geef niet op wat wij werkelijk wensen. De Rothschilds wisten dit en gingen door met het in stand te houden, ongeacht hoe moeilijk het voor hen werd.

Appreciatie Actie is fysiek handelen en iets doen waartoe je geïnspireerd bent, gebaseerd op je eerdere besluiten en aanroeping van wat jij wilt … waarbij je een ervaring hebt van de energie van jouw gewenste manifestatie … wordt een cellulaire taal. Een voorbeeld hiervan in mijn geval zou zijn mijn wens, besluit en aanroeping om mijn tweelingziel te ontmoeten.

Ik voel een aanwezigheid van haar energie door veel van de vrouwen die ik ontmoet en herken als een belichaming van de godin, en herken de kwaliteiten in hen die ik zou willen hebben in zo’n partner (en ze waarderen, wat de tweede stap is). Ik besloot onlangs om naar Taiwan te gaan (van de US) en naar de Cobra conferentie met de mogelijkheid dat ik haar ontmoet, wat zou zijn actie, stap drie. Zelfs wanneer ik haar niet zou ontmoeten op mijn reis van een maand hier, voel ik mij veel dichter bij mijn IK BEN aanwezigheid en voel mij dichter bij haar en haar te ontmoeten door verbinding met de vrouwen “engelen” in Taiwan.

Wat ik hier beschrijf is ook een voorbeeld van de uitbreiding en waardering van energie in onze “realiteitsvorming”, in de volgende sectie. Cobra heeft ook aangegeven dat na de Event het ontmoeten van onze soul mates veel makkelijker zal worden en veel waarschijnlijker om te gebeuren.

Demanifestatie Filters

Op dezelfde manier als wij iets manifesteren kunnen wij demanifesteren. Simpel gezegd, “Ik wil niet de vele zaken die wij in ons leven kunnen hebben die wij niet willen”; dat bestaat eenvoudigweg omdat wij niet het besluit hebben genomen om er ‘nee’ tegen te zeggen. Wij hebben de macht om eenvoudig van mensen weg te lopen en te weigeren ze te ontmoeten. Wij kunnen met dingen beginnen in onze eigen omgeving – bezittingen, huis, relaties, enz. – en te openen voor de planeet. 144.000 Mensen die absoluut NEE zeggen (tegen de cabal om enige macht over ons te hebben) zouden resulteren in de compressie doorbraak. Wij moeten het besluit nemen en gefocust blijven.

Wij moeten willen om nooit op te geven wat wij willen manifesteren, ongeacht wat er gebeurt. Dit is hoe de Rothschilds het voor elkaar kregen om de planeet te controleren.

Realiteitsvorming

Realiteit is altijd oneindige manifestatie en is gecreëerd in een constante golf, altijd van het huidige moment. Als wij herkennen wat voor ons in ons leven werkt, en waarderen wat wij al hebben, kunnen wij deze golf van manifestatie uitbreiden en creëren van wij willen. Schenk aandacht aan de golf van energie en heb dankbaarheid, en onze macht van manifestatie zal toenemen. Als wij de synchroniciteit van zaken zullen opmerken kunnen wij ook herkennen hoe wij zijn verbonden met deze golf van realiteitsvorming, en creëren. Ook door het herkennen van onze innerlijke leiding zul je het cultiveren. Door het willen om constant en consequent de volgende stap naar jouw gewenste realiteit te nemen, en ook om uit je comfortzone te stappen. De meeste van onze realiteitszones hebben een zeker bereik, gelimiteerd door onze comfortzone. Door het te willen uitbreiden door fysiek het toenemende energieveld rondom en in je te ervaren (zonder oordelen). Ook door het hebben gecreëerd van hogere doelen, en door je geloof uit te breiden, kunnen wij onze realiteitszone uitbreiden. (Ik zal mogelijk opnemen een diagram van de vortex van toroidiale cones die naar elkaar wijzen en het labelen van de manifestatie tijdlijn, gelijk aan wat Cobra op de conferentie liet zien.)

Cobra instrueerde ons toen om op een hele fysieke manier ons te verbinden met het manifestatieproces. (De dag ervoor had hij ons gevraagd om tijdschriften mee te brengen, groot papier, scharen en lijm). Wij verdeelden ons in kleinere groepen om de middelen te delen die wij hadden meegebracht en hij vroeg ons om afbeeldingen uit de tijdschriften te knippen die correspondeerden met wat wij wilden creëren en manifesteren in onze levens. En om, als wij genoeg afbeeldingen hadden, ze op onze grote stukken papier te plakken. Hij gaf ons veel tijd om dit te doen. Het was een leuk en betrokken proces voor mij en ik denk voor ons allemaal. De afbeeldingen die ik vond en uitknipte voelden heel dicht bij zaken in mijn hart die ik heb gewild in mijn leven. Toen ik ze allemaal samen plakte creëerde het een krachtige visualisatie van wat ik wil manifesteren in mijn leven. Later zei Cobra dat wij onze afbeeldingen kunnen visualiseren als een energieveld dat spiraalt in een vortex naar ons toekomend (in ons Zijn komen). Wij kunnen voor onszelf herhalen “Mijn IK BEN aanwezigheid creëert een vortex van energie (uitwisseling) met de planeet en trekt situaties aan die ik heb gecreëerd en die ik creëer in mijn (realiteit) leven.

Het Creëren van Gebieden van Licht

Cobra introduceerde de beweging bij ons die gebieden en gemeenschappen van Licht wil creëren rondom de planeet, wat deel zal uitmaken van het Nieuw Atlantis grit. Elke gemeenschap zal harmonie van relaties binnen zich hebben, evenals met andere gemeenschappen van Licht, en ook in staat zijn tot samenwerking met binnenaarde groepen. Dit zal het begin zijn van een Nieuwe Realiteit op de planeet.

Cobra introduceerde Alex bij ons, die toen meer vertelde over de instelling van deze gemeenschap en hoe het lasertechnologie zal gebruiken, vrije energie bronnen en apparaten. Hij sprak over deze Licht Mandala technologie (http://www.light-mandalas.com/what-we-do.html  (er is ook een link op Cobra’s  website, http://2012portal.blogspot.tw/ ) die gebruik maakt van “heilig coherent Licht door Mandala gereedschappen, die heilige geometrische velden van coherent Licht uitstralen door de kristalraster structuur, unieke resonerende biocompatibele photonische velden producerend”. (Toen ik Cobra en Alex hoorde spreken voelde ik mij opgewonden en aangetrokken tot het idee deel uit te maken van deze initiële gemeenschap van Licht. Ik was ook aangetrokken om een Lichtmandala sessie te hebben, die heel wonderbaarlijk  was).

Ascentiekolom – Pilaar van Licht

Sinds de recente verwijdering van het Yaldabaoth lichaam in het Zonnestelsel, de negatieve anomalie binnen de plasma velden, zijn de Pleiadian moederschepen in staat geweest om zichzelf te vestigen in gebieden net buiten het 12.000 km bereik van de oppervlakte van de Aarde, wat net voorbij het hoofd van de Yaldabaoth is die nog steeds vast zit aan de Aarde. Zij blijven voor het grootste deel onzichtbaar voor ons en voor de cabal (ook al is de cabal zich bewust van hun bestaan en heel bang voor ze). Wij kunnen altijd een bewuste verbinding maken met de moederschepen door het visualiseren van een kolom van Licht die ons lichaam verbindt – door de primaire anomalie die nog steeds de Aarde omringt – met het schip. Zij verwelkomen onze verbinding en hoe meer wij ons met hen verbinden, hoe actiever zij zullen worden om zich met ons te verbinden. Het Verbinden met onze galactische broeders en zusters, evenals met onze aardse Lichtwerker broeders en zusters, helpt om de Event te manifesteren. Elke keer dat deze sluier wordt doorboord, hetzij fysiek hetzij psychisch, lost de primaire anomalie meer op. Elke keer dat wij onze harten en Licht verbinden met de harten en Licht van anderen op de planeet groeien wij en gronden wij het Licht.

Elke aankondiging die door Cobra wordt gedaan komt van de 70 miljoen hogere krachten van de Resistance Movement.

Overwinning van het Licht !!!

Source: https://theeventhub2015.blogspot.pt/2017/04/personal-notes-from-cobras-ascension.html

Vertaald door Veronica

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in