Cobra doet aan het eind van dit bericht een heel belangrijke oproep om het Licht aan te roepen en te verankeren; ik vraag daarom jullie aandacht voor de meditatie die elke zondagmiddag wordt gehouden – in NL nu in zomertijd om 18.00 uur. Kijk voor de instructies op de indexpagina van eventnl.info.

Bericht van Cobra:

Nu dat de cabal niet rechtstreeks de derde wereldoorlog kon triggeren:

http://www.bbc.com/news/world-asia-39638012 ,

hebben zij zich gewend tot elektronische oorlogsvoering.

Naast de al vele malen vermelde plasma scalar wapens gebruiken zij nu gerichte energiewapens op hun volledig vermogen, vallen sleutel Lichtwerkers en Lichtstrijders aan in een duidelijke poging om ze van de oppervlakte van de planeet te verwijderen, aangezien de Lichtwerkers en Lichtstrijders met de kracht van hun gezamenlijke bewustzijn een van de belangrijkste obstakels zijn bij de plannen van de cabal om een wereldoorlog te creëren.

Gerichte energiewapens zijn fysieke radiofrequentie, laser, microgolf, geluid of plasma straalwapens die het doelwit krachteloos kunnen maken:

https://en.wikipedia.org/wiki/Directed-energy_weapon

https://en.wikipedia.org/wiki/Active_Denial_System

https://en.wikipedia.org/wiki/Pulsed_energy_projectile

Deze wapens worden wereldwijd door de cabal agenten gebruikt, en martelen een heel belangrijk segment van de burgerbevolking:

http://nesaranews.blogspot.com/2017/04/urgent-national-security-and.html

https://sitsshow.blogspot.com/2017/04/gang-stalking-directed-energy-weapon-mind-control-technology-targeted-individuals.html#more

Ook heeft de cabal veel mensen van de algemene bevolking omgekocht om niet-bewuste co-daders te worden van deze misdaden tegen de mensheid. Deze schapen denken dat zij alleen maar doelen bespioneren met een raar uitziende telescoop, terwijl zij in feite het doelwit bestralen met een gericht energiewapen:

https://stop007.org/home/how-is-it-all-possible/

Een zekere elite taakeenheid is internationaal begonnen met het verwijderen van de hoofdmisdadigers van deze misdaden. Zij “schieten eerst en stellen dan vragen”. Zij hebben een waarschuwing doen uitgaan waarin staat dat “iedereen die een gericht energiewapen gebruikt tegen een burger doelwit, bewust of onbewust, pleegt een misdaad tegen de mensheid en kan erop rekenen erom te worden afgerekend”.

Zij hebben ook gesteld dat een “internationaal diplomatiek en politiek schandaal met verrijkende consequenties, die bepaalde sleutelfiguren van de United States onthult die verantwoordelijk zijn voor het gebruik van deze wapens tegen de burgerbevolking, spoedig kan exploderen”.

Een andere bron heeft gesteld dat “de koning de opening van het jachtseizoen heeft aangekondigd”. Met betrekking tot dit statement van de “koning” is het interessant om te noteren dat George Bush sr. een waarschuwing van Maat heeft gekregen:

https://truthearth.org/2017/04/19/justice-of-maat-george-bush-sr-hospitalized/

http://www.cbsnews.com/news/george-h-w-bush-to-remain-in-hospital-spokesman-says/

Afgelopen maandag hebben de Pleiadians contact opgenomen met top Russisch militair personeel over het issue van de gerichte energiewapens. Als de aanvallen op de Lichtwerkers en Lichtstrijders niet stoppen, ligt de optie nu op tafel om sleutelorganisaties uit te schakelen die deze misdaden uitvoeren met een selectieve EMP staking of met een andere vergelijkbaar elektronische oorlogsoperatie. De eerste twee genoemde doelwitten waren DARPA en Raytheon.

De Russische elektronische oorlogscapaciteiten waren op dinsdag getest, toen het Russische elektronische oorlogssysteem Khibiny succesvol NORAD had lam gelegd over Alaska, zoals je kunt lezen in dit gedeeltelijk correcte rapport:

http://www.whatdoesitmean.com/index2285.htm

Hier moet ik zeggen dat terwijl NORAD plat lag, de Pleiadians bepaalde acties hebben ondernomen op de oppervlakte van de planeet.

Het volgende artikel is uitgebracht als een waarschuwing aan de negatieve facties binnen DARPA en de US Air Force:

http://tass.com/defense/942027

Ook, de stroomuitvallen in San Francisco, LA en New York waren GEEN toeval:

https://www.rt.com/usa/385646-blackouts-hit-la-ny-sf/

https://www.inverse.com/article/30643-power-outage-nyc-sf-la-coincidence

Nu is het van het grootste belang voor alle Lichtwerkers en Lichtstrijders om het Licht aan te roepen en te verankeren, zoveel als menselijkerwijs gesproken mogelijk is, ook al ben ik mij er heel goed van bewust dat wij voorbij onze grenzen worden getest. Hier is een heel goed en effectief voorbeeld van hoe dit te doen:

https://higherdensity.wordpress.com/tag/merging-with-i-am-presence/

Het andere extreem belangrijke ding is om zoveel mogelijk mensen te laten ontwaken voor de realiteit van gerichte energiewapens. De makkelijkste manier om dat te doen is om het volgende artikel te publiceren in jullie blogs en sociale netwerken:

http://nesaranews.blogspot.com/2017/04/urgent-national-security-and.html

(red: de vertaling naar het Nederlands van dit artikel vind je hieronder)

Onze gemeenschappelijke kennis en bewustzijn zullen de situatie transmuteren, zoals het al eerder ontelbare situaties heeft getransmuteerd.

Overwinning van het Licht!

Vertaald door Veronica

 

Vertaling van: http://nesaranews.blogspot.com/2017/04/urgent-national-security-and.html

Dinsdag, 11 april 2017

Urgent Nationaal Veiligheid en Internationaal Terrorisme Alert

Ontvangen van een lezer met het verzoek om deze informatie aan onze lezers te verstrekken. Je kunt betrokken willen worden en dit gebruiken als een gids om je eigen brieven te sturen aan de juiste individuen waar je woont, incl. Wash. DC.

Wij geven deze informatie door omdat wij persoonlijk weten van mensen die zijn misbruikt en geslachtofferd (vermoord) door deze wapens. Dit rapport geeft WERKELIJKE FEITEN.

Urgent Nationaal Veiligheid en Internationaal Terrorisme Alert

Geachte heer / mevrouw,

Lees alstublieft de volgende notificatie zorgvuldig, aangezien het acties van uw kant vraagt en het legale implicaties zou kunnen hebben voor u en uw bedrijf in de toekomst.

Ik schrijf om u te informeren over de op grote schaal aantastingen van mensenrechten en systematische fysieke aanvallen op de burgerbevolking binnen alle landen van de wereld door het gebruik van moderne elektromagnetische wapens en neuro-wapens, vaak in combinatie met niet-consensuele implantaten en stiekem toegediende nanotechnologie.

Wat deze wapens vooral gevaarlijk en destructief maakt voor gemeenschappen is dat zij in het geniep werken. Het feit gebruikend dat elektromagnetische golven worden doorgegeven zonder door mensen te worden opgemerkt en dat zij door muren kunnen gaan, kunnen deze wapens worden gebruikt om menselijk leven te vernietigen en het de daders mogelijk te maken om te ontsnappen aan ontdekking.

De systematische en clandestiene natuur van deze misdaden en hun opmerkelijke overeenkomst wereldwijd geeft aan dat het een wereldprogramma is aangestuurd door het internationale militaire inlichtingen complex dat opzettelijke mutilatie pleegt, marteling, systematische onderwerping en een stille massamoord op delen van de bevolking. Het draagt bij aan misdaden tegen de mensheid en een wereldwijd dodenkamp programma.

Ik schrijf om formeel te verzoeken dat onder uw statutaire plicht is om misdaden tegen de mensheid te onderzoeken, de burgerbevolking te beschermen tegen daden van terrorisme, het communiceren van zaken van nationaal belang met uw overheid, en mensenrechten in stand te houden, of anders kunt u deze boodschap doorgeven aan de relevante autoriteiten en u kunt zelf handelen binnen uw mogelijkheid om zeker te stellen dat alle slachtofferzaken zijn onderzocht en dat deze grote schaal criminele operaties in uw land zijn stilgelegd op 1 juni 2017.

De acties die u onderneemt in antwoord op deze boodschap zullen de komende maanden worden gevolgd en, zou het erop uitdraaien dat u ervoor koos om deze notificatie te negeren en uw plichten om deze misdaden te stoppen en de slachtoffers te steunen, u kunt worden aangeklaagd voor, bijvoorbeeld, officieel wangedrag,  mismanagement, veronachtzaming van uw plicht, samenzwering, hulp en medeplichtigheid bij misdaden tegen de mensheid, hoogverraad, of het equivalent van uw rechtelijke systeem van zulke daden. Zou dat het geval zijn zult u tot verantwoording worden geroepen en aansprakelijk gehouden in een van de komende rechtszaken voor misdaden tegen de mensheid.

De aanvallen op slachtoffers worden afgevuurd vanaf mobiele gerichte energiewapen units, evenals telecommunicatie infrastructuur zoals zendmasten en satellietsystemen. Dit is een geïntegreerd wapensysteem dat in het geniep is opgebouwd rondom de wereld. Het wapensysteem is nu volledig operationeel wereldwijd en het vernietigt het leven van onschuldige slachtoffers in de miljoenen, en werpt stiekem naties omver, individuele slachtoffers worden opgejaagd en gekweld door de nationale surveillance netwerken, de hele tijd omringd door daders en systematisch gemarteld en gemutileerd met elektromagnetisme, evenals ultrasone wapens – publiek en in hun huizen.

De aanvallers maken gebruik van het feit dat stralen van elektromagnetische wapens stil zijn, onzichtbaar, en de muren van gebouwen kunnen doordringen, zodat slachtoffers overal kunnen worden aangevallen zonder dat er sporen worden nagelaten die leiden naar de daders. Met deze middelen zijn slachtoffers effectief geplaatst in individuele concentratiekampen die rondom hen zijn opgericht door de inlichtingenagentschappen, corrupte leden van rechtshandhaving en hun netwerk van criminele uitvoerders.

Deze operatie is vergezeld van doelgerichte lastercampagnes, infiltratie en omverwerping van elk aspect van het leven van slachtoffers, inclusief hun sociale omgeving, hun familie, hun werkplek, en vooral hun medische zorg. De uitvoerders gaan clandestien de huizen van slachtoffers binnen, beschadigen bezit, saboteren computerapparatuur rechtstreeks of op afstand, vergiftigen voedsel en voeren treitercampagnes uit om de slachtoffers psychologisch te desintegreren zodat zij uiteindelijk worden gedreven tot zelfmoord, of worden vermoord.

De elektromagnetische en neuro wapens hebben mogelijkheden die alles overstijgen wat de wereld heeft meegemaakt op het gebied van wapentechnologie in het verleden. Door hun vermogen om biologische processen aan te vallen en te manipuleren, innerlijke organen en het menselijke zenuwstelsel, evenals neurologische processen, zijn deze apparaten de meest gevaarlijke wapens die tot dusver door mensen zijn gemaakt.

Het effect op mensen is verwoestend aangezien de wapens veel ziektes kunnen simuleren, pijn veroorzaken en schade aan organen en hersenen, hartaanvallen en dood. De meest voorkomende vorm van schade door het gebruik van deze wapens is de schade in DNA en formering van tumoren en uiteindelijk kanker. DNA schade in de voortplantende eitjes van vrouwen verandert de mitochondriale DNA en brengt zo schade toe aan toekomstige generaties.

De operaties van deze wapensystemen zijn daarom een bedreiging voor de toekomst van de mensheid zelf.

Een ander verraderlijk aspect van deze wapens is dat zij kunnen worden gebruikt om te verzwakken, veranderen en controleren van functies van het menselijk lichaam, beweging, gedrag en zelfs denkprocessen, vaak zonder dat het slachtoffer zich dat bewust is. Dit kan worden gebruikt om het functioneren van elk aspect van menselijk gedrag te ruïneren, van persoonlijke relaties, zakelijk gedrag, tot democratische processen en de nationale veiligheidsinfrastructuur van een natie.

Mobiele gerichte energiewapens komen in alle maten en hebben verschillende mogelijkheden. Zij zijn door de daders verborgen in aangrenzende gebouwen, auto’s, drones, vliegtuigen en zelfs delen van de nationale infrastructuur. Agenten van de surveillancenetwerken dragen aanvalswapens in tassen en rugzakken.

Dit verborgen wapensysteem is volledig geïntegreerd en centraal gecontroleerd. Slachtoffers die naar andere landen vluchtten ontdekten dat hun aanvalsprotocol met ze meereist en wordt voortgezet door het lokale surveillance en wetshandhavingssysteem, in welk land zij ook maar verblijven.

Van wat kon worden vastgesteld uit gedeclassificeerde documenten volgt de organisatorische matrix van de aanvalsteams het protocol dat wordt gebruikt door de doodseskaders gerund door de grote inlichtingenagentschappen in, bijvoorbeeld, Vietnam en Zuid-Amerikaanse landen. Het is van doorslaggevend belang voor de nationale veiligheid om dit terrorisme te stoppen en de systemen en fondsen plat te gooien die zijn woekering mogelijk maken.

De wapentechnologie zelf is gedurende een hele lange tijd hoogst geclassificeerd geweest. Er zijn echter ontelbare publiek bekende zaken van rondom de wereld waar de wapens zijn toegepast op individuen gedurende vele jaren, met de intentie om te intimideren, martelen, verminken en vermoorden. Van de getuigenissen van deze slachtoffers, waarvan velen hun verhaal deelden online op blogs en middels sociale media, publiek bekende patenten en gedeclassificeerde documenten, weten wij van het vernietigende effect van deze wapens en de ongelooflijke schaal van misdaden die rondom de wereld worden uitgevoerd.

Help ons alstublieft om deze wereldwijde stille Holocaust te stoppen.

Hoogachtend,

Vertaald door Veronica

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in