Wandelaars, Verkiezingen, Super Soldaten en Ons Collectief Bewustzijn door Corey Goode met David Wilcock

DE OPTIMALE TIJDELIJKE WERKELIJKHEID

Stel je een toekomst voor waar we volledige onthulling zullen meemaken en de volledige verwijdering van alle controle structuren in ons zonnestelsel. We komen snel in contact met ongelooflijke nieuwe technologie die onze levens zal transformeren op bijna onvoorstelbare manieren – en een kring van nieuwe vrienden in onze grotere galactische familie. In onze laatste update besprak ik onze behoefte als een groepsbewustzijn, om deze “Optimale Huidige Werkelijkheid” te kiezen. Deze waarschijnlijke toekomst is veruit het beste scenario voor de mensheid.
Op dit moment, is ieder van ons aan het besluiten of we deze glorieuze toekomst zullen co-creeeren, of een of ander scenario, dat veel meer tijd zal gaan nemen – en dit zal tevens aanzienlijk  minder triomferend zijn.

Volgens Tear-Eir, kunnen we nog steeds deze “Optimale Huidige Werkelijkheid” bereiken, als we door blijven gaan met wakker worden tot het besef van de corruptie en leugens waarmee we gevoed zijn gedurende ons hele leven.

EEN ONTMOETING MET RAW-TEAR-EIR

Niet lang nadat deze update was gepubliceerd, werd ik opgepikt door een blauwe bol.

Ik lag in bed, zoals gewoonlijk, toen het licht van de blauwe bol door mijn oogleden begon te schijnen. Ik kwam onmiddelijk uit bed en gaf aan dat ik er klaar voor was om me door de blauwe bol mee te laten nemen naar het voorbestemde doel. Ik verwachtte dit bezoek niet, maar ik had geleerd om voorbereid te zijn, sinds de recente hoeveelheid ontmoetingen die zich voordeden.

Ik was niet verbaasd om mezelf opnieuw in een blauwe bol aan te treffen. Raw-Tear-Eir was er om me te begroeten op de bekende wijze en Gonzales stond op een korte afstand van mij. Ik nam de gelegenheid waar om naar boven te kijken, naar het kosmisch uitzicht, dat elke keer veranderde wanneer ik er opmerkzaam op was. Ik merkte op dat de andere blauwe bollen, voldoende dichtbij om dit te kunnen zien, er nu wat meer doorschijnend uitzagen.

Terwijl ik wat scherper keek merkte ik op dat ze een rimpelend water-effect toonden. Het zag er bijna uit alsof iemand een handvol stenen in een vijver had gegooid. Er leken ook pulseringen van dit rimpel-effect te zijn alsof door een zonnevlam met electromagnetische schokgolf veroorzaakt.

DE NIEUWE AANKOMST VAN METAAL-ACHTIGE BOLLEN

Toen mijn zicht zich had aangepast aan het kosmische tafereel rondom, merkte ik een aantal metaal-achtige bollen op, tevoorschijn komend uit de duisternis vanaf grote afstand. Ik was er zeker van dat ze extreem groot waren, alleen had ik geen ander object tot mijn beschikking om als referentie kader te fungeren.

Er waren, voorzover ik kon opmaken, negen van deze bollen. De bollen waren ongeveer de grootte van mijn duimnagel, gezien vanaf een uitgestrekte arm. Dit was voor mij aanleiding om ze te schatten op een grootte van Aarde’s Maan.

NADERE DETAILS OMTRENT DE 300,000

Tear-Eir gleed naar me toe binnen een afstand van 10 voet (ongeveer 3 meter) en begon te communiceren over de “300,000 personen die klaar zijn voor de herrijzing” waarover ik eerder verslag had gedaan. Hij gaf aan dat mijn aangeleverde info veel verontrusting had veroorzaakt in diegenen die het hadden ontvangen.

Deze mensen dienden een verzoek in om helderheid te verschaffen, dus gaf Tear-Eir aan dat hij de informatie duidelijker van me wilde ontvangen.  Het aantal van 300,000 was aangegeven nadat ik mijn interesse had getoond in het aantal mensen dat klaar was voor energetische verandering (herrijzenis). Ik had ook gevraagd wat het percentage van “dienstbaarheid aan anderen” (STO) was, in mij en in diegenen rondom mij, dat we ten heden dage hadden bereikt.

Ik was meer dan een beetje geschokt en verstoord door het antwoord dat ik ontving. Niet alleen maakte ik geen deel uit van de 300,000, mijn STO percentage was veel lager dan ik zou hebben geschat.  Ik geloof dat dit vermoedelijk geldt voor de meesten van ons op de planeet, op dit moment.

Tear-Eir communiceerde dat op het moment dat ik interesse had getoond in het onderwerp, het aantal mensen dat klaar was om te herrijzen minder dan 300,000 was. Verder werd nog gecommuniceerd dat dit nummer in een constante flux is, elk moment, precies als onze huidige werkelijkheid. Ik gaf uitdrukking aan mijn bezorgdheid en verwarring over het lage aantal dat ik had ontvangen. Ik vroeg “Hoe zit het met de miljoenen kinderen op deze planeet?” Ik dacht dat de onschuldige kinderen op de wereld toch zeker tot een categorie “leeftijd des onderscheids” zouden behoren. Raw-Tear-Eair communiceerde dat een deel van het aantal (300,000) inderdaad kinderen betrof.

Echter, vele andere kinderen zullen zich ook verder begeven naar hogere dichtheid, tijdens het proces van transitie, zelfs als ze niet deel uitmaken van het gegeven aantal van 300,000. Miljoenen kinderen en volwassenen zijn ET zielen of “Wandelaars” en hun aantallen zijn niet inbegrepen bij de 300,000, om redenen die we nu zullen toelichten.

DE WET VAN 1 PERSPECTIEF

De Wet van 1 series is de voornaamste “onthulde lering” die door de Bol Wezens is aangemeten als juist en bruikbaar voor ons in dit moment. Het ziet er naar uit dat de Blause Avians dezelfde wezens zijn die contact legden met het oude Egypte als “Ra”, de vogel-kop entiteit. Ze hebben nogmaals gesproken als Ra in de Wet van 1 series, van 1981 tot 1983. William Henry ontdekte oude Egyptische weergaves van Ra als blauwe avian mensachtige, zoals te zien is in Kosmische Onthulling Seizoen 5, Episode 3, “Blauwe Avians & Bollen in Oude Kunst”. Deze connectie was onbekend aan ieder van ons, toen mijn contacten begonnen en het was een grote verrassing voor iedereen toen William Henry ons benaderde met deze gegevens. http://lawofone.info/

Toen ik eenmaal zelf de Wet van 1 begon te lezen, begonnen de wezens tot me te spreken in dezelfde taal en op dezelfde toon – hun identiteit verder onthullend als zijnde de bron van dit materiaal. Op een praktisch niveau, betekent dit dat het bestuderen van de Wet van 1 series ons een veel groter inzicht in de filosofie en praktijk van de bol wezens kan bieden.

WANDELAARS ZIJN NIET INBEGREPEN IN HET 300,000 AANTAL

Sinds 1981 in Session 12, het aantal Wandelaars werd geschat als zijnde dichtbij de 65 miljoen. In Session 63, werd het aanal Wandelaars op aarde geschat op meer dan 60 miljoen. Ondertussen zijn deze aantallen significant hoger – mogelijkerwijs richting 300 miljoen of meer. Met een bevolking van 7 biljoen, zou dat betekenen dat iets meer dan 1 persoon op elke 23 personen op Aarde een ET ziel is.

Als je regelmatig lezer bent van deze updates en je voelt dat ze diep resoneren met je, maak je een goede kans dat je tevens een Wandelaar bent. In termen van Wet van 1, komen deze zielen van een niveau dat significant verder ontwikkeld is dan de basis vereisten voor overgang van 3e – naar 4e dichtheid van leven.
Om deze zelfde reden, zal een overgrote meerderheid van Wandelaars teruggaan naar hun “oorsprong van dichtheid” wanneer we door de “quantum sprong” gaan, waar de Wet van 1 aan refereert.

Om die reden refereert het aantal van 300,000 aan een selecte groep binnen de overgrote meerderheid van mensen op Aarde, die nooit boven de 3e dichtheid vibratie hebben geleefd op dit tijdstip in hun reis. De inzet van Wandelaars richt zich op het helpen inspireren van dit 3e dichtheids volk, om meer bewuste, liefdevolle en vergevensgezinde mensen te worden.

HET GEVAAR VAN “BEWUST NIET LIEFDEVOL” ZIJN

Het enige werkelijke gevaar waar Wandelaars mee geconfronteerd worden, is in “bewust niet liefdevol” worden tot op zekere hoogte, in een of meer levens, zodat een multi-incarnatie “karmische opklaring” wordt vereist. In zekere zeldzame gevallen, zou dit kunnen veroorzaken dat een in de nabije toekomst naderende overgang gemist wordt en dat een repetitie van een 3D cyclus nodig blijkt te zijn. Dit wordt uitgelegd op diverse plaatsen in de Wet van 1, zoals in Sessie 16, Vraag 61, zoals hieronder weergegeven.

Meer in het algemeen, zullen deze karmische aanpassingen zich manifesteren als persoonlijkheids-issues of gezondheids-problemen. Het doorwerken van deze issues zal ons in het beste geval terugbrengen naar een liefdevolle plek.  Vragen 27 tot 30 in Sessie 12 van de Wet van 1, verhelderen dit issue zeer plezierig:

12.27 Vragensteller: Hoeveel Wandelaars zijn er nu geincarneerd? (1981)

Ra: Ik ben Ra. Het aantal is bij benadering, vanwege de grote toename van diegenen die op dit moment geboren worden, dankzij de intense noodzaak om de planetaire trilling te verhogen en zo hulp te bieden bij de oogst (herrijzenis) Het aantal benadert 65 miljoen.

12.28 Vragensteller: Zijn de meesten afkomstig van de 4e dichtheid? Van welke dichtheid komen ze vandaan?

Ra: Ik ben Ra. Weinigen zijn afkomstig van de 4e dichtheid. Het grootste aandeel Wandelaars, zoals jullie ze noemen, komen vanuit de 6e dichtheid. Het verlangen om te dienen moet zich richten vanuit de gesteldheid in grote puurheid van verstand en op wat je zou kunnen noemen eigenwijsheid of bravour/moed, afhankelijk van je oordeelsvermogen.

De uitdaging/gevaar voor de Wandelaar is, dat hij zijn missie kan vergeten, karmisch betrokken kan raken en dus meegesleept kan worden in de maalstroom van datgene waarvoor het koos om te incarneren teneinde hulp te bieden in de destructie.

12.29 Vragensteller: Wat zou een van deze entiteiten kunnen doen om karmisch betrokken te raken? Kan je ons een voorbeeld geven?

Ra: Ik ben Ra. Een entiteit die handelt in een bewust liefdeloze manier, in activiteit met andere wezens, kan karmisch betrokken raken.

12.30 Vragensteller: (i) gedachte. Heeft iemand die tot deze Wandelaars behoort fysieke kwalen op het Aardse vlak?

Ra: Ik ben RA. Door de extreme variabelen tussen de trilling van derde dichtheid en die van de meer dichtere versies, zo je wilt, hebben Wandelaars doorgaans een of andere vorm van handicap, moeilijkheid, of gevoel van vervreemding, die ernstig is.

De meest algemene van deze moeilijkheden zijn vervreemding, de reactie op de planetaire trilling, in de vorm van persoonlijkheids verstoringen, zoals je ze zou noemen en fysieke kwalen die op de moeilijkheid wijzen zich aan te kunnen passen aan de planetaire trilling, tot uiting komend in, zoals je zou kunnen noemen, vormen van allergie.

16.61 Vragensteller: En als een Wandelaar met succes was beinvloed, laten we zeggen, door de Orion groep, wat zou er met deze Wandelaar gebeuren tijdens de oogst?

Ra: Ik ben Ra. Als de Wandelaar entiteit door activiteiten toont een negatieve houding aan te nemen ten opzichte van anderen, zou hij gevangen kunnen raken in de planetaire trilling en, tijdens de oogst, mogelijkerwijze als een planetaire entiteit de cyclus van derde dichtheid herhalen.

De Bijbelse term Oogst, zoals vermeld in het boek Mattheus, is de algemene term die gebruikt wordt voor wat in de Wet van 1 aangeduid wordt met Herrijzenis. De originele Bijbelse tekst beschrijft hoe de “slechterikken afgezonderd zullen worden van de rechtvaardigen” op dat moment, zoals een tuinman onkruid uittrekt – vandaar de term Oogst. Er is nog steeds een mate van mysterie rondom wat er precies zal gebeuren en hoe – en iets daarvan werd helder gemaakt tijdens de contacten die ik had in deze update.

HET HOEFT NIET NOODZAKELIJK LANG TE DUREN OM KARMA OP TE LOSSEN.

In Sessie 34, vernemen we tevens dat karma niet beschouwd hoeft te worden als een groot en beangstigend iets. Het kan heel snel worden afgelost, zoals we zullen zien zometeen.

In Sessie 65, wordt de Aarde vergeleken met een groentewinkel, waar de keuzes die we maken zijn vertegenwoordigd door groentekisten op de planken. Deze analogie werd gebruikt om aan te duiden dat karmische aflossing kan verschijnen op een planetair niveau – wat zich voor kan doen als, wat nu genoemd wordt, Optimale Huidige Werkelijkheid:

34.5 Vragensteller: Als een entiteit karma ontwikkelt in een incarnatie, zal zich dan een programmering kunnen voordoen, zodat hij een catalysatie (trigger) zal ervaren, die hem in staat stelt om op het punt van vergeving aan te komen en daarmee karma op te lossen?

Ra: Ik ben Ra. Dit is in algemene zin juist. Echter, zowel het zelf als elk ander zelf hierbij betrokken, tijdens het proces van begrijpen, acceptatie en vergeving, zal hierin een rol spelen. Dit is waar op elk punt van een incarnatie patroon. En dus, diegene die een beweging op gang heeft gebracht zal mogelijkerwijs zichzelf kunnen vergeven en nooit meer deze vergissing maken. Dat is eveneens wat, zoals je noemt, karma, zal doen onderbreken of beeindigen.

65.12 Ook al zijn er vele, vele dingen die oorzaak van ontzetting kunnen zijn en dus mogelijkheden tot zoektocht en dienstverlening (op dit moment op Aarde) er zal altijd 1 groentekist zijn met vrede, liefde, licht en vreugde. Deze vortex zal wellicht heel klein kunnen zijn, maar om je rug hiernaar toe te keren is als het vergeten van de oneindige mogelijkheden die zich bevinden in het huidige moment, het nu.

Zal jullie planeet kunnen polariseren richting harmonie in een prachtig en krachtig moment van inspiratie? Ja, mijn vrienden. Het is niet waarschijnlijk, maar het is altijd mogelijk.

EEN BEWUSTE HERGEBOORTE

Raw-Tear-Eir communiceerde dat vele hedendaagse kinderen Wandelaars zijn en hier zijn om ons door deze tijden van verandering te helpen. Dit was een grote opluchting voor me. Tear-Eir voegde er nog aan toe dat vele volwassenen ook Wandelaars zijn – afkomstig van zielsgroepen die vroeger afkomstig waren van buiten deze planeet en andere dichtheden, hierheen gekomen met eendere missies.

Deze mensen zijn tevens hier om bij te dragen aan het massa-bewustzijn en om te assisteren bij de overgang naar een hogere vibratie. De mensheid is zo ongelooflijk geconditioneerd door negatieve krachten, dat ze geneigd is om zich vast te klampen aan de 3e dichtheid werkelijkheid (3D) Deze zielen zijn hier om te helpen in het loslaten van het oude overtuigingspatroon.

Mij werd verteld dat het brengen van een liefdevolle vibratie de specifieke missie is van de Wandelaar en eveneens om aanwezig te zijn tijdens de grote bewustzijns verschuiving (shift) en ons een nieuwe werkelijkheid binnen te leiden. Als wat Ambassadeur Micca me verteld heeft over zijn cultuur waar is, wanneer we eenmaal door deze verschuiving (shift) heen gaan, zullen we getuige zijn van een “Bewuste Hergeboorte” die de mensheid zal lanceren op weg naar een nieuw tijdperk – waarin we zullen verwijzen naar de staat waar we nu in zijn als “De Duistere Tijden”

HET VERKRIJGEN VAN EEN SOCIAAL GEHEUGEN

Negatieve groepen zoals de Draco, zijn zolang in staat om met deze planeet te knoeien, totdat we dit nieuwe niveau van bewustzijn bereiken, dat wat de Wet van 1 “Sociaal Geheugen” noemt. Het internet heeft ons al een stuk op weg gebracht, in de zin dat bekendmaking van alle begrip en verdraaiingen ter beschikking staat aan de leden van de maatschappij, een begripsniveau dat we zullen moeten bereiken.

Met de beschikking over een “groepsgeheugen” dat voor iedereen toegankelijk is, zullen er geen dingen geheim gehouden worden. Leugens, oplichterij en voor de gekhouderij kunnen niet langer bestaan. We leren van ons verleden en we zorgen ervoor dat we de negatieve aspecten niet herhalen. We zullen volledige transparantie zien in alle aspecten van overheid en maatschappij. In de Wet van 1 serie, worden de Draco aangeduid met de “Orion” groep, of the “Kruisvaarders” – en de Draco hebben een sterke vestiging in Orion:

11.16 Vragensteller: Wat doet een kruisvaarder?

Ra: Ik ben Ra. De kruisvaarders bewegen zich voort in hun voertuigen om planetaire verstand/lichaam/geest maatschappijen te overwinnen, voordat deze het stadium bereiken van sociaal geheugen

11.17 Vragensteller: In welk stadium verkrijgt een planeet een sociaal geheugen?

Ra: Ik ben Ra. Een verstand/lichaam/geest sociaal complex wordt een sociaal geheugen complex als het geheel van de groep entiteiten gericht is op 1 orientatie of zoektocht.

Het groepsgeheugen dat verloren is geraakt voor de individuen in de wortels van de verstands-boom (tree of mind) zal dan bekend worden aan het sociale complex, daarmee een sociaal geheugen scheppend.

De voordelen van dit complex zijn de relatief ontbrekende opvattingen binnen het begrip van sociaal bestaan en het relatief ontbreken van opvattingen in het navolgen van de zoekrichting, want alle begrips-opvattingen zijn beschikbaar voor de entiteiten van de maatschappij. (“distortions” vertaald als “opvattingen”)

HET MANDELA EFFECT

Mij werden ook visualisaties getoond van het samenvallen van huidige werkelijkheden, voor velen bekend als het “Mandela Effect”. In dit samenvallen van werkelijkheden, zijn vele historische gebeurtenissen, die al gebeurd zijn, uit onze realiteit weggewerkt. Mij werd een visioen getoond van wat er uitzag als een muur van kristallen staven, die langzaam draaiden.  Terwijl deze kristallen draaiden, ontstond er een prisma effect waarin ik gebeurtenissen zag veranderen in een ogenblik.  Bovendien, de mensen in die nieuwe werkelijkheid zouden geen herinnering hebben aan de werkelijkheid van daarvoor. David verduidelijkte dat dit accuraat wordt weergegeven in  Isaiah 65:17, waar te lezen is “Want zie, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde: en de oudere zal niet herinnerd worden, noch zal deze in gedachten opduiken”.

Deze uitspraak suggereert ook dat wanneer we “sociaal geheugen” bereiken, dat ons bewustzijn dramatisch zal veranderen, zodat het bijna onmogelijk zal zijn ons voor te stellen hoe het zal zijn. Ik vroeg me af of we op een dag, nadat deze samensmeltingen zich voordoen, we ons plotseling in een werkelijkheid zullen bevinden waar onthulling en de nederlaag van de huidige controle structuur op onze planeet al heeft plaats gevonden en dat niemand een herinnering zal hebben aan onze huidige werkelijkheid waarin zoveel voor ons verborgen wordt gehouden.

De wezens beantwoorden bevestigend. Ze zeiden dat dit fenomeen een belangrijk onderdeel is van de verschuiving (shift) waar we momenteel doorheen gaan. De uitspraak van Jesaja ondersteunt tevens dat iets dergelijks zou kunnen gebeuren gezien vanuit een Bijbelschrift oogpunt. Tear-Eir communiceerde dat het medescheppende bewustzijn van de mensheid een belangrijke oorzaak was van wat we het “Mandela Effect” noemen.

EEN LES IN COLLECTIEF BEWUSTZIJN

Raw-Tear-Eir meldde vervolgens dat diegenen van ons die arbeiden aan de optimale tijdelijke werkelijkheid, hun focus meer moeten richten op positieve beinvloeding van ons massa-bewustzijn in plaats van het onderhouden van ons huidig geloofs-systeem of het zoeken naar bevestiging ervan.

Wat mijzelf betreft, werd me gezegd dat ik me minder hoefde te richten op het niet-aardse en geheime ruimtevaart programma en meer op het opvoeden en bekrachtigen van mensen, ten aanzien van de ware natuur van het collectieve mede-scheppende bewustzijn waar we allen aan bijdragen.

Ik communiceerde met Raw-Tear-Eir dat ik geen expert ben in bewustzijn, noch gekwalificeerd ben om te onderwijzen omtrent bewustzijn of spiritualiteit. Het antwoord was hetzelfde als wat gecommuniceerd werd in het verleden. Raw-Tear-Eir gaf aan dat in de nabije toekomst, diegenen met deze aard van achtergrond geleid zouden worden binnen mijn dichtstbijzijnde kring. Sindsdien ben ik begonnen met exact dit type mensen te netwerken.

We begonnen toen een diepgaande discussie over zowel de spirituele en emotionele conditie van personen die zich momenteel in mijn dichtstbijzijnde kring bevinden, als wel welke veranderingen er nodig waren binnen mijzefl.        Dit is altijd een nederig makende ervaring. Een deel van de informatie kwam grotendeels overeen met wat Ka-Aree met mij besproken had in afgelopen maanden. Wanneer we uitwisselen over dit soort onderwerpen, houdt het meestal in dat het gesprek bijna is beeindigt.

DE BOLLEN ZULLEN “ASSISTENTIE BIEDEN IN DE NABIJE TOEKOMST”

Ik was nog steeds nieuwsgierig naar de metalen bollen die ik zag toen ik aankwam. Na een aantal recente haastige beeindigingen van onze ontmoetingen, wilde ik er zeker van zijn dat ik iets zou kunnen vragen over wat ik had gezien. Zoals gewoonlijk, hoefde ik er niet eens naar te vragen. Tear-Eir communiceerde dat “Andere leden van de Confederatie nu in dit systeem komen om assistentie te kunnen bieden in de nabije toekomst”.

In onze meest recente Gaia opnames, tijdens discussies met David (Wilcock) speculeerde hij erop dat deze bollen wellicht gebruikt zullen worden om bepaalde groepen mensen naar andere werelden te verplaatsen.

Dit wordt aangegeven in Sessie 10, Vraag 6 van de Wet van 1:

10.6 Wanneer er een cyclus verandering gaande is, zullen diegenen die op herhaling gaan een planetaire sfeer vinden die geschikt is voor deze herhaling.

Er zijn tevens uitgebreide discussies in eerdere sessies (van de Wet van 1) over hoe mensen zich hadden ontwikkeld op Mars en door de “Wachters” vanaf de “ontplofte planeet” Maldek werden overgebracht naar planeet Aarde.

De manier van overbrenging werd nooit uitgelegd, maar het is waarschijnlijk dat deze reusachtige bollen van een dusdanige grootte en capaciteit zijn dat ze miljoenen mensen kunnen huisvesten en vervoeren.

David heeft melding gemaakt van een groot aantal getuigenissen in zijn nieuwe boek The Ascension Mysteries over de Maan van planeet Aarde, die een oud instrument zou zijn van diezelfde aard – samen met de feiten die dat bewaarheiden.

Ik werd opnieuw opgepikt door de blauwe bol en keerde terug in mijn slaapkamer. Ik klom weer in bed en staarde een aantal uren naar het plafond, ondertussen de ervaring verwerkend. Ongeacht het aanal keren dat ik naar een blauwe bol ben toe gebracht, onderga ik naderhand dezelfde vorm van integratie en verwerking.

EEN ONTMOETING MET DE VERBANNENEN

Ik ontving wat communicatie van Ka-Aree gedurende de daaropvolgende weken, voornamelijk door middel van wat we hebben vastgesteld als “de constructie”. Dit is een gebied dat verschijnt als een volledig wit veld, waarin alles wat ik zie ons tweetal is, met elkaar pratend. Er was een kleine verandering in hoe openlijk ze met me communiceerde en hoe ze naar me keek, nadat ik haar van een ontmoeting op de hoogte had gebracht, die ik had tijdens een vakantie in Long Beach. Ze had me voor die tijd gewaarschuwd dat ik in contact zou kunnen komen met een groep die bekend is als “De Verbannenen”

Ka-Aree had beschreven hoe, door de eeuwen heen, groepen waren buiten gesloten door de binnenaardse beschavingen, omdat ze zich mengden in menselijke zaken (op aarde) op een manier die niet gebruikelijk was of niet acceptabel, voor deze groepen.

Deze vroegere bewoners van de binnenaarde, werden “De Verbannenen” en ze leven nu op de aardoppervlakte onder ons. Ze proberen zich zoveel mogelijk in te voegen, met het streven om posities van macht te verkrijgen in menselijke beschavingen en te leven in besloten woonvormen over de hele wereld. De ontmoeting die ik had met een van deze Verbannenen gebeurde in de laatste week van Juli in onze hotelkamer, terwijl mijn gezin sliep. Toen ik deze gebeurtenis met Ka-Aree communiceerde, toonde ze bezwaardheid en het leek alsof ze me, meer dan gebruikelijk was, van zeer nabij observeerde.

EEN REINIGENDE CEREMONY

En toen, in de derde week van September, werd ik plotseling getransporteerd naar hetzelfde binnenaardse koepelvormige tempel-complex waar ik haar voor het eerst ontmoet had.

Nogmaals ging ik door een beschamende reinigende ceremonie, waar ik al mijn kleren moest uittrekken en een witte jas aandoen die me werd aangeboden. Ik kreeg geen prive kamer en er werd van me verwacht dat ik me ontkleedde waar we stonden. Ik werd daarna een kamer binnen gebracht die slechts een soort bed of vlakke rots bevatte. Het zag eruit alsof het was gevormd uit hetzelfde materiaal als de stenen muren en vloer.

Tot mijn verrassing lichtte Ka-Aree me in dat ik entiteit-aanhechtingen had opgepikt toen de Verbannen vrouw zich met me “verbond” in de hotelkamer in Long Beach. Ze gaf aan dat ze de aanhechtingen ging opschonen en verzocht me op het bed te gaan liggen.

Ze liep vervolgens naar de muur en nam er een groot fallisch uitziend cylindrisch kristal uit. Dit bracht het moment in herinnering dat ze het Elixir van Isis had gemaakt tijdens mijn eerste bezoek. Ze wreef haar handpalm tegen het kristal en het bracht een geluid voort dat leek op het geluid wanneer je over de rand van een glas wrijft om tonen te creeeren. Hoe dichter ze me naderde, hoe meer het geluid toenam dat van het kristal vandaan kwam.

BEVRIJDING VAN AANHECHTINGEN

Ze begon het kristal langzaam over mijn lichaam te bewegen, van kop tot teen en concentreerde zich toen op mijn kruis en borstgebied. Het geluid dat van het kristal kwam werd hoger en hoger in toonhoogte.

Plotseling zag ik de “aanhechtingen” weggaan door mijn borst, hoofd en kruis. Net als de laatste keer toen ik “aanhechtings-entiteiten” had losgelaten, zag ik dozijnen schaduw-achtige silhouetten van voornamelijk hoofden en schouders, van me vandaan vluchten, in een rechte lijn omhoog.

Ik was eerder door schoonmaakprocedures voor entiteits-aanhechtingen gegaan en was verrast dat ik weer “geinfecteerd” was. Ik was ook wat perplex omtrent de vraag waarom Ka-Aree deze niet had verwijderd tijdens onze eerdere ontmoetingen.

Toen ik hier navraag naar deed, gaf ze aan dat de aanhechtingen zich nog niet eerder hadden verankerd aan een van mijn energie vortexen (chakra’s). Ik vroeg haar om dit uit te leggen. Ze gaf aan de de entiteiten verankerd moesten zijn voor de procedure, omdat de energie vortexen gestimuleerd moesten worden door de Anshar (Ka-Aree’s clan) technologie, terwijl de frekwentie van het kristal de entiteit uit mijn lichaam dreef. Dit sloot het portaal dat de entiteit kon gebruiken in een poging zich opnieuw aan me te hechten.

In een volgende schitterend witte flits werd ik terug gestuurd naar mijn bed. Ik was erg van streek en verstoord, vanwege het feit dat ik dit proces doormoest, wetende dat ik met opzet was geinfecteerd door de Verbannenen, als een middel om informatie te verkrijgen over de Anshar.

FINANCIELE EN GEO-POLITIEKE UPDATES

Tijdens de volgende weken werd ik opgepikt vor een serie ontmoetingen op de Blauwe Bol, met Raw-Tear-Eir, Gonzales en Micca. Op dat moment was ik zo ongelooflijk druk dat ik deze ontmoetingen niet documenteerde en nu ik erop terug kijk, lijken ze allemaal samen te smelten. Deze plotselinge toename in ontmoetingen, plus hun urgente inhoud, was een teken dat gebeurtenissen spoedig zouden kunnen escaleren naar een moment waarop ze zichtbaar zullen zijn voor de hele wereld. Naar wat ik hoorde over recente onderhandelingen tussen de Aarde Alliantie en deze Geheime Aarde Syndicaten, klonk het alsof er aardig wat aan het gebeuren was op het financieel en geopolitiek front. Gebeurtenissen van deze aard hebben zich al voorgedaan sinds ik dit artikel begon te schrijven, noch voordat het geredigeerd en gepubliceerd was. We kunnen verwachten dat er nog veel meer veranderingen en verrassingen ons zullen verrassen, dan wat we al zien gebeuren op dit moment.

EEN BLAUWE ORB OP BEZOEK IN SEDONA

Een van deze ontmoetingen vond plaats terwijl ik in Sedona, Arizona was voor een 5-daagse cursus voor het bereiden van veganistisch voedsel. Mijn vrouw en ik verbleven in een heel prettig B&B dat een vriend voor ons geregeld had.

De blauwe orb kwam de kamer binnen zoals het dat gewoonlijk doet. Het bracht me naar de blauwe bol, waar ik Raw-Tear-Eir zag staan met twee andere figuren aan elke kant van “hem”. Opgepikt worden terwijl ik op reis ben is een zeldzaam iets. Ik had een of andere vorm van communicatie verwacht van binnenaardse groepen, terwijl ik bij Mount Shasta verbleef, maar er gebeurde niets tijdens die reis. Ik keek omhoog naar het kosmische tafereel dat ik eerder heb beschreven. De blauwe bollen zagen er zelfs nog meer doorschijnend uit dan de laatste keer en de rimpelingen op het oppervlak van de dichtstbijzijnde bollen waren veel heftiger.

Ik kon nog steeds de electrische corona rond de Zon zien en wat me deed denken aan schichten van statische electriciteit wervelend over de oppervlakte van de bollen. Ik merkte dezelfde metaalkleurige bollen in de verte op, die zich niet leken te hebben verplaatst sinds de laatste keer dat ik ze zag.

GEMANIPULEERDE INDIVIDUEN DIE DE BOODSCHAP VERDRAAIEN.

Ik liet mijn blik neerdalen om Tear-Eir, Ambassadeur Micca en Gonzales direct voor me te zien staan. Tear-Eir stond een paar voet dichterbij dan de anderen en groette me op de bekende manier. Toen de communicatie startte was ik wat verrast door het onderwerp.

Gewoonlijk zijn de communicaties van persoonlijke aard voor me, or het is informatie die gelijk is aan wat gepubliceerd is in eerdere updates. Deze keer betrof de communicatie de toename in bepaalde individuen die zich het voorrecht toe eigenden om te weten wat de herkomst en activiteiten van de Blauwe Avians is.

Ik zag niet in waarom het onderwerp zo significant was, ook al had ik een toename van dit soort informatie opgemerkt op internet. Tear-Eir communiceerde dat bepaalde individuen gemanipuleerd werden om de Blauwe Avian boodschap te verdunnen (verwateren). Deze mensen zijn voor het merendeel niet kwaadaardig, noch zien ze enig kwaad in wat ze doen. Ze hebben simpelweg het gevoel dat anderen in een mythisch fantasie-bestaan leven en hebben er geen moeite mee om precies hetzelfde te doen.

Sommigen van deze individuen proberen slechts de nieuwe informatie die van de Blauwe Avians komt, in te passen in hun oude paradigma of geloof-systemen. Mij werd meegedeeld dat ik dit issue moest benaderen in een zo liefdevol mogelijke manier.

ENORME CAMPAGNES ZIJN ONDERWEG MET HET DOEL OM INFORMATIE IN DISCREDIET TE BRENGEN

Het volledige belang van de noodzaak om deze stappen te nemen drong niet tot me door totdat ik een aantal ontmoetingen had met Gonzales. Toen pas ontdekte ik de ware omvang van de komende campagne om ieder die betrokken is bij het onthullen van het Geheime Ruimte Programma in discrediet te brengen.

De volgende dag publiceerde ik een klein artikel over dit onderwerp, wat een behoorlijke aandacht kreeg, afkomstig van diegenen die deze informatie volgen.Tear-Eir beeindigde het gesprek terwijl ik opmerkte dat Gonzales een paar stappen dichterbij kwam naar ons beiden. Gonzales groette me met een enorme glimlach en gaf me een hand. Ik moet toegeven dat ik nog steeds aan deze nieuwe Gonzales gewend aan het raken ben. Een deel van mij verwacht half en half dat de oude Gonzales me zal begroeten als we elkaar ontmoeten.

EEN BREED PALET VAN ZOGENAAMDE INGEWIJDEN MET ONJUISTE INFORMATIE.

Gonzales kreeg een heel ernstige uitdrukking op zijn gezicht en gaf aan dat hij een aantal dingen met me wilde bespreken. Hij gaf eveneens aan dat er een operatie in de maak was om de informatie die we hebben verschaft te verwateren, evenals pogingen om mij in diskrediet te brengen door het internet te overladen met valse SSP ingewijden.

Hij gaf eveneens aan dat er een operatie in voorbereiding was om zowel de informative die we naar buiten hebben gebracht te laten verwateren, als wel om mij in diskrediet te brengen, door het internet te overspoelen met namaak SSP ingewijden. We zijn vele malen benaderd door mensen van buiten die nu beweren dat ze beschikken over dit niveau van ingewijden informatie. Tot nu toe heeft niemand van hen de meest basale test voor geloofwaardigheid doorstaan, met uitsluiting van bepaalde klassieke namen als Pete Peterson, Bob Dean, William Tompkins en Sergeant Clifford Stone.

DE CABAL WIL HET SSP ONDERWERP ONDER DE NOEMER “SUPER SOLDIER” BRENGEN

De wijze waarop we de veronderstelde ingewijden met hun aantoonbaar valse informatie hebben benaderd, is door ze zo weinig mogelijk te noemen. Gonzales gaf aan dat dit eerder heeft plaats gevonden en dat het doel van deze groep was om het SSP onderwerp onder de noemer “super- soldier” te brengen. Ik was heel vertrouwd met datgene waar hij over sprak, daar ik had gezien wat er gebeurde nadat een aantal super-soldier ervaringsdeskundigen deze informatie begonnen te onthullen aan het grote publiek. Vlak nadat deze mensen naar voren traden, begon menig ander te beweren dat ze ook super-soldiers waren en ze begonnen groepen te vormen waar ze hun “verhalen” konden delen met elkaar.

Het doel is niet alleen om de inlichtingen die van het groeiende aantal legitieme super-soldiers afkomen, te laten verwateren, maar om dit onderwerp in diskrediet te brengen door bizarre claims te leggen en gedrag te vertonen dat zou veroorzaken dat onderzoekers hun werk m.b.t. dit heleonderwerp zouden staken. De mensen die gemanipuleerd worden om deel te nemen aan deze operatie zijn meestal niet gewaar dat ze op deze manier worden gebruikt.

Gonzales gaf aan dat ik meer en meer kon verwachten wat dit SSP onderwerp betreft en dat ik moest zien zoveel mogelijk de schade te beperken. Toen we eenmaal het onderwerp valse SSP klokkenluider hadden beeindigd, bespraken we ten dele wat de omvang en oogmerken waren van de groep die zullen proberen SSP klokkenluiders in diskrediet te brengen.

CABAL EN DE ALLIANTIE ZIJN AAN HET OVERLEGGEN OMTRENT EEN “GEDEELTELIJKE ONTHULLING”

Vervolgens begonnen we te bespreken wat zich voordeed in de onderhandelingen tussen de Aarde Alliantie en de diverse syndicaten die, wat velen van ons noemen, de Cabal vormen. Gonzales gaf me daarna een opsomming van wat zich recentelijk had voor gedaan in bijeenkomsten van de Cabal. Het lijkt erop alsof deze groepen vooruitgang boeken in hoe de overgang te maken naar een nieuwe economie.

Deze groepen hadden recentelijk ingestemd om naar voren te komen met een gedeeltelijke onthulling, die zich zou ontrollen, verspreid over 50 tot 100 jaar. Ze zijn het er niet over eens hoe een gedeeltelijke onthulling tot stand te brengen, maar zijn begonnen met leden van de lagere geheime ruimte programma’s (Militaire Inlichtingendienst/DIA/NSA programma’s) te informeren over een waarschijnlijk te verwachten onthulling van hun bestaan, in de nabije toekomst.

WE NOEMEN ZE MOMENTEEL “MIC SSP’s”

In plaats van de term “lager-niveau- geheim ruimte programma” waarmee deze groepen worden beschreven, gebruiken we nu de term MIC, van Militair Industrieel Complex, om deze geheime ruimte programma’s (SSP’s) aan te duiden. Ook al zijn deze groepen voornamelijk aardegebonden en zijn ze gecompartementaliseerd om te voorkomen kennis van de SSP te hebben die ik heb ervaren, ze zijn niet “lager” in enige betekenis, anders dan de mate van geheimhouding waartoe ze toegang hebben.

De toedekking en compartementalizatie (in aparte segmenten verdeelde organisatievorm) is zo effectief dat het bijna onmogelijk is om aan ze uit te leggen dat andere, meer ontwikkelde SSP’s bestaan. Het is verwant aan een diep verankerd religieus geloof geweld aandoen. Om deze reden kiezen we er niet voor om the proberen te argumenteren met mensen die geloven dat de MIC SSP’s alles is wat we kennen.

We zijn simpelweg informative naar buiten aan het brengen dat het product is van mijn persoonlijke ervaring en David’s waarderings doorkruising met velerlei andere ingewijden, die voor het grootste deel niet naar buiten zijn gekomen. Sommige waarachtige ingewijden die naar voren zijn gekomen, hebben slechts heel kleine hoeveelheden bekend gemaakt van wat ze werkelijk weten op dit moment.

EEN RAS VAN MENSACHTIGE WEZENS ZAL WORDEN ONTHULD

Gonzales gaf aan dat alle partijen hadden ingestemd met een zich langzaam ontrollende onthulling. Deze groepen hadden besloten dat er heel waarschijnlijk een publiek verzet zou ontstaan, tenzij ze deze informatie aan de mensheid onthulden in hapklare brokken. Deze groepen hadden tevens besloten dat er een beperkte ET onthulling zou plaatsvinden, wat een ras van mensachtige wezens betrof die gedurende enige tijd van heel nabij met diverse wereldnaties had samengewerkt.

HET ONTHULLEN VAN EEN MILITAIR INDUSTRIEEL GEHEIM RUIMTEVAART PROGRAMMA COMPLEX

Deze groepen hebben besloten dat voorafgaand aan enige ET introductie, ze eerst een van de MIC SSP’s zullen onthullen. In feite is het leiderschap van een van de geheime ruimtevaart- programma’s ingelicht omtrent dit voornemen. Het programma dat deze groepen van plan zijn te onthullen is onder controle van de Luchtmacht, de DIA en de NSA. Het bestaat uit een aantal onbemande zowel als bemande satellieten. Dit betreft tenminste 2 bemande ruimtestations die slechts 50 tot 100 jaar meer ontwikkeld zijn dan de ISS (Internationaal Ruimte Station).

EEN POGING ZAL WORDEN ONDERNOMEN, EEN MASSIEVE CAMPAGNE, OM ALLE ANDERE SCRIPTS IN DISCREDIET TE BRENGEN.

Teneinde dit gedeeltelijke onthulling-script succesvol te laten verlopen, hebben deze groepen ingestemd met het plan om alle andere scripts met geweld in de kiem te smoren. Ze moeten diegenen in diskrediet brengen die hun ervaringen en kennis delen, over de bredere activiteiten die plaats vinden in ons zonnestelsel. Als ze proberen het gedeeltelijke onthulling-script toe te passen voorafgaand aan de campagne van in diskrediet brengen, zouden ze mensen op zien staan die vragen “Hoe zit het met de slavenhandel? Hoe zit het met de negatieve niet-aardebewoners waarover gerapporteerd is dat ze onze planeet onder controle hebben gehouden?”

Deze groep heeft de bedoeling om SSP klokkenluiders in diskrediet te brengen in die mate dat niemand van hen het durft te wagen hun material/bewijs naar voren te brengen, tijdens het geplande onthulling-script. Gaia (David Wilcock’s projekt) heeft ons een grote dienst bewezen door meer dan 70 halfuur episodes van mijn getuigenis in het Cosmic Disclosure programma te voegen en je kunt ze allemaal zien bij www.blueavians.com voor de prijs van slechts 99 cent in de eerste maand, zonder afmeldings boetes of verborgen kosten.

ALLE PARTIJEN HEBBEN HUN HANDEN VUIL GEMAAKT

Zowel de Cabal als de Alliantie groepen – tenminste, diegenen die hun basis op Aarde hebben – pleiten voor het gedeeltelijke onthulling-script, als de enige verantwoordelijke weg om te gaan. De werkelijke reden is, dat al deze groepen hun handen hebben vuil gemaakt terwijl ze dit kosmische geheim hebben stil gehouden. Waarom zouden ze plots verantwoordelijkheid nemen hiervoor, na talloze jaren van onderdrukking van de waarheid?

De werkelijke reden waarom ze deze onthulling willen rekken over een langer tijdsverloop is dat ze gewelddaden tegen de mensheid hebben gepleegd.  Specifieke beschuldigende informatie werd aangeduid die iedereen zou treffen binnen de Alliantie. Dit was de grootste truc van de Cabal, in hun pogingen om de volledige data-omvang voor publicatie te blokkeren.

Een verlengd process van naar buiten brengen van de waarheid zal menig individu de kans geven om te overlijden voordat hun gewelddaden in hun geheel zouden zijn onthuld. Ze zouden elke vorm van rechtsspraak over wat ze hebben gedaan ontvluchten.

ONDERHANDELINGEN MET AMNESTIE TOT DOEL

Deze 2 groepen zijn ook vastgelopen in de onderhandelingen omtrent amnestie. De syndicaat groepen (cabal) willen dezelfde amnestie als die zou worden aangeboden aan de deelnemers van het lagere niveau. Ze eisen ofwel volledige kwijtschelding voor alle betrokkenen ofwel dat er voor geen van hen sprake zal zijn van kwijtschelding.

Deze syndicaten weten dat er geen kans bestaat om te doen wat de Nazi’s deden in de Neurenberg zittingen na de 2e Wereldoorlog. Dit betrof het aan de lager niveau militaire autoriteiten overlaten om terecht te staan voor het Haags gerechtshof en te verklaren “Ik volgde slechts orders op” terwijl de architecten van deze wandaden ontvluchtten naar het Westen en Zuid Amerika.

Er is geen aanleiding voor het plaats vinden van een gebeurtenis van deze omvang. Het is zelfs moeilijk om zich voor te stellen hoe onze maatschappij zal reageren als zo vele wandaden tegelijkertijd zullen worden onthuld. Ongeacht de overeenkomsten die ze proberen te sluiten achter gesloten deuren, de principes van democratie zullen vermoedelijk nog steeds gelden. Het publiek zal uiteindelijk komen tot een besluit dat als een acceptabel antwoord zal aanvoelen.

Dit soort democratisch process kan niet gechoreografeerd worden of bij voorbaat worden voorzien als verwerkelijking. Echter, onze focus zou een ordelijke en vreedzame overgang moeten zijn naar een betere, eerlijker wereld en niet gericht op een massaal waakzame rechtspraak. Veel van deze mensen zal waarschijnlijk in bewaring moeten worden gehouden in veilige gebieden, afgezien van wat het publiek beslist, daar menig individueel prive persoon ze zal willen ombrengen.

TRUMP KRIJGT RUGGESTEUN VAN DE ALLIANTIE.

Gonzales en ik bespraken een paar andere zaken waarover ik voor het moment zal moeten zwijgen. Ik ben vrij om te melden dat hij bevestigde dat Donald Trump inderdaad ruggesteun ontvangt van de Alliantie. Trump betreed het strijdtoneel zeker niet vrij van zijn eigen bagage. He heeft een aantal dingen gezegd en gedaan die mensen verontrust heeft gemaakt. Hij vertegenwoordigt echter niet een groep die actief biljoenen mensen zal willen ombrengen door zo snel mogelijk een 3e Wereldoorlog te beginnen.

donald-trump-trump-tower-press-conference-ap

Het is nogal verbazend om het verschil te zien tussen wat Trump in feite zegt en hoe de gecontroleerde algemene media de werkelijkheid interpreteert. Dit heeft een grote mate aan verwarring en frustratie teweeg gebracht in mensen die nu pas beginnen te zien hoe verziekt “het systeem” werkelijk is.

EEN ENORME TERUGVAL VAN STEUN

Een recentelijk uitgelekt document, van “Anonymous” verondersteld afkomstig te zijn van de Clinton Foundation, onthuld een enorme terugval in steun aan Hillary gedurende de maand oktober. Deze trend zette zich zonder twijfel voort sedert het hoofd van de FBI, James Comey, het crimineel onderzoeksrapport heropende, gericht tegen Hillary, met nieuwe emails juist voordat Halloween startte.

Het gelekte document presenteerde diverse mogelijke oplossingen voor deze terugval in steun, inclusief een afleidingsmaneouvre voor de massa door de inzet van een namaak alien invasive. Nogmaals, er is geen aanleiding tot het zich voordoen van zulk verkiezings theater.

Het is een hoogst bizarre situatie, hoe je er ook naar kijkt, die wereldwijd extreme spanning creeert. Het is bijna onmogelijk dat Trump de verkiezing zal winnen op de manier waarop het systeem nu opgezet is, zelfs als hij ruim over 85 % van de volks-stemmen ontvangt. De Cabal zal bijna zeker proberen om de verkiezing aan Hillary to overhandigen, door valse stemmingen, ongeacht welke wandaden er zullen worden onthuld. Het is heel waarschijnlijk dat sociale turbulentie het resultaat zal zijn, zoals we zullen bespreken.

Het uitgelekte dokument van de Clinton Foundation analyseerde de stemmingen-trends en ontdekte dat mensen die geen toegang hadden tot de alternatieve internet media, de leugens van de algemene berichtgeving aannamen waarmee ze gevoed werden en aanhang van Hillary bleven.

Trump’s moedige uitlatingen over deze wandaden in de debatten, gevolgd door de FBI aankondiging, heeft de waarheid in de algemene berichtgeving gedwongen – dus is het nu onontkenbaar voor iedereen. Dit heeft geleid tot verbazende publieke verklaringen omtrent een samenwerking tussen Rusland en de FBI – iets dat we jarenlang hebben aangetoond als een sleutel aspect van de Alliantie.

 DE MILITAIRE VS ZAL EEN GESTOLEN VERKIEZING NIET AANVAARDEN.

Gonzales gaf aan dat er onlangs een verschuiving had plaats gevonden onder bepaalde militaire leiders van de VS, nadat ze hadden bekend gemaakt dat ze niet achter een gestolen verkiezing of enige vorm van geweld zouden staan, ter voorkoming van een machtswisseling. De militaire service heeft vaderlandslievende “waarnemers” gehad die diverse federale agentschappen hebben gevolgd die langzaamaan FEMA faciliteiten hebben voorbereid door de gehele natie.

Zoals je waarschijnlijk zal weten, zijn deze FEMA faciliteiten bedoeld om als militaire gebied te dienen waarin grote groepen mensen worden vastgehouden – zelfs als het tegen hun wil is. Enkele van deze militairen zijn geinfiltreerd in deze groepen. Ze waren geschokt door de diverse scenarios die voorbereid zijn met dit voor ogen.

ONTWRICHTENDE PLANNEN

Een van deze plannen was om een valse vlag nucleaire of EMP (Electro Magnetische Power) aanval op de VS te richten, rondom de verkiezingstijd, om de verkiezing af te blazen. Dit soort afleiding zou het establishment waardevolle tijd opleveren. Het valse vlag UFO invasie scenario in de uitgelekte Clinton Foundation dokumenten (indien echt) is slecht een van vele soortgelijke ideeen die de ronde doen ter overweging. Er zijn ook plannen om burgerlijke onrust te creeeren en rassenhaat oproer in de straten, juist voor, tijdens en na de verkiezingen, afhankelijk van de resultaten.

Deze verkiezing is zo vatbaar voor besmetting dat de overwinning van beide candidaten, in diverse lokaties zou kunnen leiden tot deze gebeurtenissen. Een aantal andere plannen werden ontdekt. Tesamen, zal dit uiteindelijk leiden tot wat een significant percentage militairen zal doen besluiten openlijk  de Cabal te weerstaan.

Mij werden deze inlichtingen verstrekt en ik had dit document al geschreven, inclusief de zin hierboven, nog voordat de FBI aankondigingen waren gedaan. Uitgeprinte kopieen waren overhandigd aan diverse individuen bij Gaia (David Wilcock’s project and tv station) en we legden episodes op band vast die gebaseerd waren op deze inhoud, gedurende de week van 16 oktober.

DE AANTALLEN ZIJN SCHOKKEND

Er zijn bedreigingen gedaan omtrent het niet willen toestaan dat Trump president zou worden “zelfs als ze hem in de rug zouden steken op de dag van inauguratie”. Onlangs heeft een aantal mensen in de militaire dienst laten weten dat als de verkiezingen, of een vreedzame overgang worden onderbroken er een militair ingrijpen zou kunnen plaatsvinden. Mij werd het aantal genoemd van diegenen die zouden opstaan in een coup d’etat en van diegenen die het establishment zouden verdedigen. De aantallen waren nogal schokkend. Het was duidelijk, dat als er zich een coup zou voordoen, dit niet een zou zijn zonder bloedvergieten.

VRAGEN AAN MICCA

9_ambassador_mica

Nadat we ons gesprek hadden beeindigd, schudde Gonzales me nogmaals de hand en trad terug naar waar hij was voordat we met elkaar spraken. Ik had tijdens mijn gesprek met Gonzales Micca gadegeslagen. Hij had zo’n liefdevolle, vreedzame blik op zijn gezicht en in zijn manier van aanwezigheid, dat ik het niet kon helpen om te staren.

Micca stapte naar voren, greep mijn hand en schudde die op precies dezelfde manier als Gonzales had gedaan.          Hij leek in zijn sas te zijn, dat hij op een bepaalde manier deelnam aan onze cultuur. Ik beantwoordde zijn aanstekelijke glimlach in de liefde en het licht van de Ene Oneindige Schepper.

Hij lichtte zelfs nog meer op in de waardering van de begroeting. Hij stak zijn arm vervolgens in de mijne en noodde me tot een wandeling met hem. Hij voelde dat ik me wat oncomfortabel voelde met zijn arm in de mijne. Hij liet zijn arm los glijden en langs zijn zij hangen, terwijl hij verder liep.  Hij  vroeg me of ik in staat was geweest om alles wat hij met me had gedeeld, te verwerken, sinds de laatste ontmoeting. Ik vertelde hem dat ik inderdaad veel tijd had besteed aan het verwerken van zijn vorige verstrekking van inlichtingen en dat ik een aantal vragen had.

Hij glimlachtte naar me en zei “er is genoeg tijd voor vragen” Ik voelde aan dat hij zich wilde richten op wat hij tot doel had om te bespreken met me.

ZE ZIJN AAN HET UITREIKEN TIJDENS DE DROOMSTAAT

Micca gaf aan dat zijn mensen beginnen uit te reiken naar de mensheid. Hij zei dat ze uitreiken naar ons in dromen om bepaalde individuen voor te bereiden tot een 1 op 1 contact met zijn mensen, nadat we onszelf hebben losgemaakt van het huidige controle systeem op onze planeet. Ze hopen deze individuen training te geven omtrent de manier waarop de Draco kunnen worden verslagen, en ook omtrent de manier van hulp aan de rest van onze burgers in hun omgaan met alle verschrikkelijke informatie die zal worden ontsluierd.

Hij ging wat dieper in op de vraag waarom zijn mensen in eerste instantie de mensheid benaderden via dromen, als wel met wat meer uitleg gevend omtrent de geschiedenis van wat er gebeurde op zijn planet. Dit is waar mijn vragen aan Micca betrekking op hebben. Hij sprong vlug van het ene op het andere onderwerp, alsof hij onder een soort tijdsdruk stond. Ik vond dat een beetje merkwaardig, daar mijn ontmoetingen op de bol, in het verleden, over het algemeen nogal veel tijd in beslag namen.

Terwijl Micca en ik rondliepen en aan het praten waren, merkte ik op dat hij het gesprek aan het afronden was en ons terug leidde naar Tear-Eir en Gonzales. Ik verwachtte voortzetting van de communicatie of een gelegenheid om vragen te stellen. Toen, zonder waarschuwing vooraf, verscheen er een blauwe bol achter hen en flitste vervolgens precies voor mijn borst. Het bleef enkele minuten bewegingloos, voordat het mijn lichaam omhulde en me terug deed flitsen naar waar ik was opgepikt in Sedona.

EEN ONTMOETING MET HET MIC GEHEIME RUIMTE-PROGRAMMA

Ik was perplex omtrent de vraag waarom deze ontmoeting zo gehaast leek. Ik zette me neer aan de computer en begon te werken aan de namaak SSP klokkenluiders updat. Daarna lag ik op bed, in gedachten naar het plafond starend. Enkele dagen nadat mijn vrouw en ik thuis kwamen in Dallas, had ik mijn tweede ontmoeting met de MIC SSP groep die me eerder hadden opgepikt en ondervraagd.

Ongeveer om 3 uur in de ochtend werd ik wakker terwijl ik me, al wandelend, in de steeg achter mijn huis bevond.       Ik wandelde automatisch naar een parkeerplaats van een sport stadium dat zich direct achter mijn huis bevond.       Ik merkte een ruimtevaartuig op dat de parkeerplaats als landingsplaats gebruikte. Twee luchtmacht beambten stonden buiten het toestel te wachten op me. Dit was hetzelfde type toestel dat me de vorige keer had opgepikt.

Het was eender in grootte en vorm als het pendel-vaartuig dat Gonzales en ik hadden gevlogen om de inspectie op Mars te doen. Het zag er “stealth” – achtig (heimelijk)  uit en had geen vleugels, echter het had iets wat leek op een staartstuk van een conventioneel vliegtuig.

Ik werd  een smalle en steile uitvouwbare helling op gebracht met treden in de koker van het toestel. Ik werd dezelfde kamer binnengebracht met de vouwbedden en stoelen aan de muur. Ik voelde mijn hart zwaar kloppen terwijl ik in dezelfde stoel werd geplaatst als de vorige keer. Ze maakten het harnas vast op mijn borst en liepen de kamer uit zonder een woord te zeggen. Ik hoorde vervolgens het bekende geluid van zich opladende condensators en turbines, terwijl we opstegen.

“UITGELACHEN EN BELACHELIJK GEMAAKT”

Ongeveer 10 minuten later, wandelden de luchtvaart beambten de kamer in en begonnen voorwerpen te organiseren op een kleine roestvrij stalen kar. Dit veroorzaakte een nog groter gevoel van paniek, zoalsl je je goed kunt voorstellen.

Terwijl ik mijn aandacht richtte op wat ze aan het doen waren, kwam er een ander person de kamer in. De twee luchtvaart beambten sprongen in de houding. Alle drie mannen droegen Luchtmacht uniformen zonder enige emblemen die aangaven wie ze waren. De laatst binnen gekomen persoon had wit haar, een wit geitebaardje en een ernstige uitdrukking op zijn gezicht.

Hij zat in de stoel naast me, terwijl de twee luchtvaart beambten wederom haar- en bloedproeven van me namen. Nadat ze de proeven hadden opgeborgen, werden ze gemaand de kamer te verlaten. De man die duidelijk het bevel voerde, sprak me aan bij mijn voornaam. Hij begon me willekeurig vragen te stellen omtrent de LOC en de status van de SSP Alliantie.

Dit leek me een soort ouderwetse leugen detector test. “Weet je” zei hij, “in de inlichtigen dienst wordt je uitgelachen en belachelijk gemaakt” Hij vervolgde met me dergelijke dinden te zeggen terwijl hij van nabij scherp mijn gezichtsuitdrukkingen observeerde. Dit leek eveneens een soort psychologische of leugen detector test.

KON DE INFORMATIE NIET ACCEPTEREN

Ik vroeg hem hoe ik hem zou aanspreken en hij keek me aan alsof ik gek was. Hij zei “Noem me simpelweg “Meneer” Ik vroeg hem waarom ik opnieuw opgepikt werd en waarom hij zo sceptisch was na de laatste keer, toen ik met toepassing van een truc drie leden van de SSP Alliantie had bekend gemaakt. Hij gaf aan dat hij hier was om het procedee te herhalen van verzameling van bewijs en de hand te houden op het in bewaring houden van het bewijs.

Hij gaf aan dat dit was om de mogelijkheid uit te sluiten dat het vorige team een vergissing had gemaakt of met de resultaten had geknoeid. Hij vervolgde met me te vertellen dat hij niet kon accepteren dat ik de waarheid vertelde. De informatie die ik had verschaft was te ver buiten de omvatting van zijn verslagen. Hij gaf aan dat het mogelijk was dat de SSP Alliantie slechts een paar mensen besloeg van zijn eigen programma, die buiten hun boekje waren gegaan. Een van de mensen die ik oorspronkelijk had geidentificeerd maakte inderdaad deel uit van een van de programma’s die hij overziet. Ik had geen idee wat ik als antwoord kon geven terwijl hij daar rustig naar me zat te kijken, alsof hij in mijn ziel staarde.

FOTO’S OP EEN “I-PAD”

De twee luchtmacht beambten kwamen terug in de kamer met dezelfde “I-pad” die ze eerder hadden gebruikt met mij. Ze plaatsten het voor me en stonden op het punt om door meer foto’s te bladeren toen ik mijn ogen zo stijf mogelijk dicht deed. Ik kon een van de luchtmacht beambten horen rondlopen en toen kwam er een soort motorisch geluid met een hoge toon. Ik begon me slaperig te voelen en mijn hoofd viel voorover.

Toen bevond ik me met mijn ogen open. De andere luchtmacht beambte die het tablet vasthield, plaatste het op mijn schoot en begon door foto’s te bladeren.  Dezelfde drie individuen die ik eerder had geidentificeerd waren in de serie foto’s en mijn oogreactie verraadde hen nogmaals. Ik was verontrust vanwege alle problemen die zich hadden voorgedaan, de laatste keer dat ze me oppikten. Ik vroeg me af waarom de SSP Alliantie dit toestond te laten gebeuren. Toen ze klaar waren, zetten ze het apparaat uit dat mijn bewustzijn had beinvloed.

“IK WIL GRAAG NAAR HUIS GAAN”

Toen ik opkeek was de persoon die de leiding had niet langer in de kamer. Ik had niet opgemerkt dat hij vertrok en vroeg me af wat er nog meer was voorgevallen dat ik me niet kon herinneren. De twee luchtmacht beambten zeiden me mee te komen door een deur. We gingen door wat een uitrustings-opslagruimte leek, met cargo netten aan de muren en plafond en toen naar de helling die naar beneden liep, naar de parkeerplaats.

Ik was niet blij met de manier waarop ik was behandeld. Ik besloot om mijn hoofd hoog te houden en een air van zelfvertrouwen te tonen. Dat duurde niet lang. Terwijl ik de steile helling afliep, begaf mijn knie het, wat bijna veroorzaakte dat ik 8 voet naar beneden viel tot op het beton. De luchtmacht beambten achter me grepen me bij mijn elleboog om te voorkomen dat ik zou vallen. Ondertussen verdraaide ik mijn knie nog meer en verrekte een spier in mijn rug. De twee luchtmacht beambten raakten van streek en bespraken of ze me terug zouden brengen in het toestel of me zouden helpen thuis te komen.

Ze waren bezorgd om berispt te worden voor mijn kwetsures terwijl ze me onder bewaking hielden, onder commando van een meerdere van hoge rang. Ik zei “Als ik het mag zeggen dan wil ik graag naar huis gaan”. Ze keken elkaar aan, vervolgens omhoog naar de helling en knikten om aan te geven dat ze me de rest van de weg zouden helpen.

De twee luchtmacht beambten assisteerden me om terug te keren het hek in in mijn achtertuin. Ze stonden op het punt om me tot in mijn huis te brengen toen ik bezorgd werd omtrent de veiligheid van mijn gezin. Ik zei hen dat ik naar de bank zou hobbelen en daar zou blijven tijdens de rest van de nacht en dat ze konden vertrekken. Ze keerden zich om en verdwenen al joggend uit zicht.

EEN ONTMOETING MET DE MAYA AFSCHEIDINGSGROEP

Zelfs nog voordat ik achterover kon leunen en het me gemakkelijk kon maken op de bank, flitste er een blauwe orb de kamer binnen, met zo’n snelheid dat het bijna een vervagings leek. Ik kreeg zelfs geen kans om op te staan en aan te geven dat ik klaar was voor transport,

toen de bol voor me verscheen en me oppikte zonder te vertragen. Vanzelfsprekend was ik volledig verrast door deze snelle opname. Ik bevond me vervolgens voor Gonzales en vier leden van de Maya afscheidingsgroep, in een van hun reusachtige stenen cylinder-vormige moederschepen.

Deze schepen zijn enkele mijlen lang en zien eruit alsof ze op een of andere manier met een laser vanuit het binnenste van een berg zijn uitgesneden en in de ruimte zijn geplaatst. Er waren geen ramen en een klein aantal wat leek op open platforms voor kleinere toestellen, teneinde in en uit te vliegen. Het had geen merktekens en toonde geen blijk van technologie aan boord zoals wij zouden kennen. Het had goed kunnen zijn dat dit degene was die ik eerder had bezocht, want de ruimte kwam me bekend voor.

 “ALLES GEBEURDE VOLGENS PLAN”

Gonzales vroeg me of het goed was met me. Ik was behoorlijk in pijn en het was duidelijk op mijn gezicht te lezen.  Een van de Maya’s reikte naar voren en bewoog 3 vingers over een kaal stenen blok dat dichtbij zweefde. De pijn stopte onmiddelijk en ik was in staat om me meer op de huidige situatie te richten. Ik vroeg Gonzales waarom ze niet waren gekomen om me op te pikken voordat het andere toestel arriveerde.

Hij gaf geen antwoord. In plaats daarvan hield hij een zwarte ronde steen omhoog, ter grootte van een tennis bal. Hij hief de steen, in de palm van zijn hand, omhoog naar mijn voorhoofd en begon het rond te bewegen alsof hij iets wilde scannen. Terwijl hij mijn voorhoofd scande met dit voorwerp, ontspande hij, liet een bezorgde blik op zijn gezicht los en antwoordde mijn vraag met “Alles gebeurde volgens plan”

Ik vroeg hem naar welk plan hij verwees en waarom ik er niet over ingelicht was. Hij zei dat hij niet in details kon gaan en verzocht me om hem alsjeblieft nog een poosje langer te vertrouwen. Hij zou me spoedig inlichten omtrent de agenda voor dit plan. Het is mogelijk dat mijn ondervraging een manier is om waardevolle inlichtingen hun weg te laten vinden, tot in de MIC SSP groepen, teneinde hen te helpen begrijpen dat andere SSP’s werkelijk bestaan.  De witharige man die de leiding had scheen zo verbluft te zijn over mijn beweringen dat hij absoluut zekerheid wilde hebben van het bewijs – en het hele proces overzien.

MEER BIJWERKINGEN

Gonzales vroeg me of ik me de laatste maanden vreemd had gevoeld of problemen met mijn geheugen had gehad. Ik vroeg me af of zijn vraag een response was naar aanleiding van de scan en die bezorgde blik op zijn gezicht. Ik zei “Ja, eigenlijk heb ik meer moeite gehad met me bepaalde ervaringen te herinneren… Waarom?” Hij keek me aan, forceerde een glimlach en zei “Ik ben verrast dat je de namen van je kinderen kunt herinneren, gezien de vele momenten waarop je blanco bent gemaakt”

Hij zei dat een bepaalde hoeveelheid geheugenverlies te verwachten is, na vele malen blanco te zijn gemaakt en ook door blootstelling aan extreme krachtige magnetische velden, die uitstralen van de “Torsion Drive” op het onderzoek-toestel waar ik aan verbonden was.

Hij gaf ook aan dat velen die hebben gediend aan boord van deze toestellen neurologische problemen en zelfs vroeg-optredende dementie. Ik schudde mijn hoofd en zei “Geweldig, nog meer bijwerkingen van deze projecten”. Zijn vorige commentaar wat betreft het niet kunnen herinneren van de namen van mijn kinderen trof me op een persoonlijke manier. De gedachte dat ik mijn gezien zou kunnen vergeten bracht me bijna in paniek. Uit Gonzales gezichtsuitdrukking kon ik opmaken dat hij kon zien dat ik van streek was door ons gesprek.

WERK JE MET GEWELD UIT DE GEVANGENIS

Gonzales veranderde van onderwerp en begon te praten over recente ondergrondse militaire inlichtingendienst activiteiten die ze aan het volgen waren. Een groep die werd gevolgd was van een  nucleaire valse vlag aanval aan het plannen tegen de Verenigde Staten.

Dit zou een voorproef zijn om Wereldoorlg 3 te starten, al seen manier om de neerval van de Cabal te vertragen, die bezig zijn om deze aanvallen tot uitvoer te brengen.  Ik vroeg of dit zou worden voorkomen. Hij keek me aan en aarzelde, voordat hij zei “Ik ben niet langer in een positie om te handelen, maar we verstrekken deze inlichtingen aan de SSP Alliantie”.

Het ziet ernaar uit dat elke en alle pogingen om een nucleaire aanval te creeeren zal worden gestopt, zoals ze volhardend zijn blijven doen sinds Hiroshima en Nagasaki overtuigend geacht werden te tonen wat de mate van vernietiging is die deze gebeurtenissen zouden veroorzaken. Duizenden mogelijke diverse plannen zijn al succesvol onklaar gemaakt en het is verbazend om te horen hoe veel de Cabal doorgaat met pogingen om dit tot uitvoer te brengen.

BESLISSLENDE ONDERHANDELINGEN ZOUDEN VANDAAG OF MORGEN KUNNEN LEIDEN TOT VOORUITGANG.

Gonzales gaf ook aan dat we zullen gaan zien dat Alliantie landen hun burgers van over de grenzen terug naar huis roepen en meer sabel gerinkel tussen de West en de Oost. Dit zou allemaal gemanipuleerd conflict zijn, volgens Gonzales. Hij gaf aan dat dit de allerlaatste desperate daden zijn van sommige criminele syndicaten van de Cabal, die proberen de onderhandelingen met de Aarde Alliantie te verlengen of te vernietigen. Het lijkt erop, zei hij, dat de belissende onderhandelingen dichtbij een overeenstemming zijn, tussen de Alliantie en deze syndicaten.

Als dit waar is dan zouden we spoedig tekenen van vooruitgang moeten gaan zien. We zouden meer tekenen moeten gaan zien van het controle verlies van het establishment en in het ontvouwen van dit alles het ten toon spreiden van hun criminele activiteiten door de Alliantie leden. Nogmaals, dit gedeelte was geschreven voordat Comey aankondigde dat hij het criminele onderzoek van de Clinton emails ging heropenen. Wat daarna gebeurt mag Joost weten, maar we hebben goede inlichtingen bronnen en indringende aanwijzingen.

ONGEWONE LUCHTVAARTUIG VERSCHIJNINGEN LEIDEND NAAR EEN AANKONDIGING.

Gonzales herinnerde me eraan wat hij eerder had gezegd over de MIC SSP dat op het punt stond om te worden onthuld. Hij zei dat we onze ogen goed de kost moeten geven voor het zien van ongewone luchtvaartuigen aan de hemel. Dit vaartuig zal over dichtbevolkte gebieden worden gevlogen in een poging om hun bestaan de onthullen, veelal op dezelfde wijze als de “stealth fighter” en de “bomber” waren geintroduceerd.

We zouden een toename van reportages moeten gaan zien van delta en ovaal vormige toestellen, als wel witte orbs die de electrische corona’s vormen die het toestel omgeven, tijdens het functioneren door bepaalde fases in hun werking. Er zal spoedig meer en meer van te zien zijn. Het zal allemaal leidgen tot een aankondiging van een geheim ruimte programma dat ruimte stations in een baan om de aarde heeft, die bediend worden door het toestel dat door mensen wordt gezien aan de hemel. Ik zei hem dat ik een artikel over dit onderwerp zou plaatsen en zorgen dat mensen hun ogen goed de kost geven, zoals hij suggereerde.

BEN JE NIET IETS AAN HET VERGETEN?

Zonder waarschuwing zei hij vervolgens “Okay, laten we naar huis gaan” en hij liep in de richting van de 4 Maya’s die er het zwijgen hadden toegedaan. Ik zei “Wacht eens even. Zijn jullie niet iets vergeten?” Hij keek me aan en ik wees naar mijn knie. Ik stond al met het meeste van mijn gewicht op 1 voet. De pijn was nog steeds afwezig, maar mijn knie was nog steeds zwak en mijn rugspier voelde strak.

Hij zei “Sorry, maar we kunnen je niet helpen in dit geval. Het zou op moeten klaren in een paar dagen”. Ik fronste mijn voorhoofd in lichte verwarring en stond op het punt om te protesteren toen een blauwe orb verscheen. Deze keer stopte het voor mijn borst en wachtte af tot ik zou aangeven klaar voor vertrek te zijn. Gonzales was al bezig weg te lopen van mij, dus gaf ik aan dat ik klaar was om naar huis te gaan. Ik arriveerde in de woonkamer naast de bank en voelde onmiddelijk de pijn terugkeren in mijn knie. Uitgeput viel ik in slaap en gedurende de volgende paar dagen, precies zoals Gonzales had gezegd, ging het veel beter met me.

EEN HEEL INTERESSANTE TIJD

Wat we nu zien in de verkiezingen is onvergelijkbaar in de geschiedenis. Ongeacht de uitkomst, dit is oorzaak van het ontwaken van mensen in een veel sneller tempo. Het idee van een respectabel Establishment is nooit eerder zo uitgelachen en terzijde geschoven. Als Hillary in staat zal zijn de verkiezing te stelen, zal ze wellicht in staat zijn om de “harde macht” van meewerkende afdelingen binnen de militaire dienst te verwerven, maar ze zou de “zachte macht” van volksinstemming bijna onmiddelijk verliezen.

Bovendien, dit soort gebeurtenissen schijnt ook als catalyst te werken om de militaire afdelingen van de Alliantie in gereedheid te brengen tot actie.  Het is mogelijk dat er wat verstoringen zullen zijn, dus is het nu een goed moment om een voorraad basisvoedsel en  watervoorraad, als je dat niet al gedaan hebt.

HET TOT STAND BRENGEN VAN DE OPTIMALE HUIDIGE WERKELIJKHEID

In breder verband zal de mate waarin we kalm kunnen blijven, gecenterd en positief, wanneer deze veranderingen komen, de mate zijn waarin we de Optimale Huidige Werkelijkheid tot stand zullen helpen brengen. De sfeer-wezens hebben vaak gezegd dat oude wonden en pijnen opnieuw zullen opdoemen, terwijl we door deze veranderingen gaan. We kunnen ofwel door deze blokkeringen heen werken, tot een groter niveau van liefde en acceptatie van onszelf en anderen, ofwel we kunnen oude patronen toelaten op te vlammen en er zeker van zijn dat meer karma het gevolg zal zijn.

Deze acties zullen niet alleen persoonlijke levens raken, in dit proces, maar tevens de tijdlijn van de Aarde als geheel. Om diezelfde reden kan niets meer van belang zijn dan een liefdevolle, vergevende en vreedzame houding aan te nemen, terwijl we hier doorheen gaan, ongeacht de verleiding om boos te worden, reactief, afwijzend en angstig.

We danken je voor je voortdurende steun aan dit werk. Niemand van ons wordt er rijk van en we hebben onze levens gewaagd om te vechten voor een betere toekomst voor iedereen.

Bron:  http://spherebeingalliance.com/blog/are-we-navigating-to-our-optimal-temporal-reality.html

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in