Oorspronkelijk artikel van Cobra’s blog: “Brotherhood of the Star”, gepubliceerd September 5, 2012.

 

Brotherhood of the Star

Deze post gaat over de tweede positieve groep die in het geheim achter de schermen werkt ten bate van de mensheid en de bevrijding van de planeet.

Ik heb toegang gekregen tot een van de esoterische teksten die is geschreven door een lid van deze groep en ik publiceer het nu in zijn geheel met volledige instemming van deze groep.

»Brotherhood of the Star is een planetaire buitenpost van de Blue Lodge van Sirius, dat met Sirius is verbonden via Jupiter en Jupiter Command. Het doel van de Brotherhood of the Star is om de evolutie van de planeet te begeleiden, met begeleiding van Sanat Kumara.

De binnenste cirkel van de Brotherhood of the Star zijn meesters en Arhats die hun ascentie op deze planeet hebben volbracht. De buitenste cirkel van de Brotherhood of the Star is de Esoterische Brotherhood bestaande uit discipelen van de Opgestegen Meesters die de zevende subgraad van de derde initiatie hebben bereikt. Het fysieke anker van de Brotherhood of the Star is een groot ondergronds koninkrijk van Shamballa, waar de grote mysterie school van de Transhimalayan Brotherhood opereert. De Esoterische Brotherhood is zijn ‘voorpost’.

Star

Brotherhood of the Star is sinds de tijd van Atlantis niet meer openbaar. Het werkt in het geheim middels zijn discipelen. De discipelen van de Brotherhood of the Star zijn de Order of the Star. De Order of the Star is een gemeenschap, een mandala van 144.000 sterrenwezens van de eerste, tweede en derde initiatie die zijn geïncarneerd op deze planeet met het doel van occulte ’triangulatie’ van licht en duister. Leden van de Order of the Star hebben de situatie op de wereld beïnvloed door telepathische begeleiding van de Brotherhood of the Star.

Zij hebben de bloei van de Grieks-Romeinse cultuur gecreëerd geholpen met telepathische impressies van de Brotherhood of the Star. Zij waren actief als druïden priesters in de Keltische cultuur. Zij hielpen als essenties mee in het project van ascentie van Jezus en Magdalene/Grail familielijn als tegenwicht tegen de dertiende bloedlijn van de zwarte edelen. Zij hebben Sufi initiatie ordes opgericht. In de twaalfde eeuw hebben zij de Katharen en de Albigensiaanse beweging opgericht die godinnen mysteries hebben herleefd door poëzie van troubadours en zij hebben ook de gnostisch christianity mysteries herleefd van de tijden voor de Constantijnse christian cult.

In de 13e eeuw hebben zij de Templar orde opgericht die was gebaseerd op de ontdekking van Isisian esoterische teksten in de crypte onder de Salomon tempel. Informatie hieruit heeft de herleving van de oude Egyptische sterren mysteries mogelijk gemaakt en de oprichting van de vrijmetselaars. Gebaseerd op een impuls van de Brotherhood of the Star hebben verborgen Katharen lodges de Renaissance getriggerd rond 1450 in Florence, en dit heeft onze westerse civilisatie vorm gegeven zoals we die nu kennen. Dit heeft de condities volbracht voor de aankomst van de eerste representanten van de Esoterische Brotherhood in Europa vanuit ondergronds Tibet.

Vanaf dat moment zijn een paar dozijn representanten van de Esoterische Brotherhood in het geheim achter de schermen aan het werk in Europa. In de 16e eeuw waren zij voornamelijk actief in Florence, Venetië en Verona, in de 17e eeuw voornamelijk in Londen en ook elders in Engeland, en in de 18e eeuw voornamelijk in Parijs. De Esoterische Brotherhood heeft de spirituele impuls doorgegeven voor het begin van de verlichtingsbeweging naar de Order of the Star en dit heeft de 18e eeuw herschapen en de basis gelegd voor de wetenschappelijke en technologische revolutie.

De Esoterische Brotherhood heeft de creatie van de mysterie school getriggerd via Graaf de Saint Germain in Parijs in 1775. Deze geheime mysterie school was actief gedurende ongeveer 100 jaar en toen heeft de Esoterische Brotherhood de creatie getriggerd van de Theosofische Society door H.P. Blavatsky in 1875. Door telepathische impressies heeft de Esoterische Brotherhood de vooruitgang begeleid van wetenschap, vooral door Nikola Tesla.

Op dit moment is de Esoterische Brotherhood niet betrokken in het matrixsysteem op de planeet aarde. Wij leven op niet-vrijgegeven locaties op de oppervlakte van de planeet.

Het esoterische symbool van de Brotherhood of the Star is de hemelse steen van Sirius, vuurjuweel, cinta mani, lapis ex coelis, die het juweel van ons wezenlijke zelf representeert (atma-buddhi-manas).

Het esoterische symbool van de Order of the Star is een chalice van Moldavite, de hemelse steen van de Pleiaden, de Heilige Graal, sangreal, die ons causale lichaam en de sterrennobelheid representeert, de mandala van 144.000 sterrenwezens van licht.

Amor Vincit Omnia!«

Brotherhood of the Star is de laatst overgeblevene van de mysterie scholen van licht van Atlantis. De cabal probeerde erin te infiltreren, zonder succes omdat er een strikt toelatingsbeleid wordt gehanteerd. Helaas was de cabal veel meer succesvol met het infiltreren in de meer publieke mysterie scholen, zoals de Jezuïeten voor elkaar hebben gekregen met de vrijmetselaars in begin 19e eeuw en zoals de Theosophical Society is geïnfiltreerd nadat Helena Blavatsky stierf en haar leringen later werden misbruikt door de cabal. Dit is de oorzaak van veel verwarring onder de lichtwerkers, maar de echte leringen zullen spoedig hersteld worden als onderdeel van Operatie Dreamland.

Daarom kunnen andere leden van de Brotherhood of the Star contact met mij opnemen op

[email protected]

Victory of the Light!

 

Zie ook: https://eventnl.wordpress.com/2015/06/14/brotherhood-of-the-star/

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in